Психологічний супровід в умовах змішаного навчання: курси підвищення кваліфікації для викладачів коледжу

11-13 грудня викладачі ВСП «СФК НУХТ» пройшли навчання на
курсах підвищення кваліфікації за темою «Психологічний супровід в умовах
змішаного навчання: формування відповідального батьківства; навички
самоорганізації учнів; навички саморегуляції синдрому хронічної втоми та
розвитку внутрішніх резервів; засоби профілактики професійного вигорання;
методи тайм-менеджменту».
Викладачі мали можливість вдосконалити раніше набуті компетентності
щодо персоналізації освітнього процесу, оволоділи сучасними техніками та
методиками психологічно-організаційної підтримки суб’єктів освітнього
процесу в умовах запровадження змішаного навчання.
На практиці були відпрацьовані вміння використовувати методичні
кейси щодо готовності педагога до зміни ролі (коуч, ментор, тьютор); вміння
застосовувати сучасні форми, технології, інструменти для налагодження
конструктивної взаємодії педагогів, студентів і батьків.
Дякуємо викладачам Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти за змістовні та цікаві заняття проведені для педагогів
нашого навчального закладу.