Місія коледжу – забезпечення умов всебічного розвитку розумових, фізичних і наукових здібностей осіб, які навчаються в Коледжі, необхідних для здобуття ними освіти, формування в них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості, надання освітніх послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб України; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.

      Візія коледжу – створення інноваційного закладу освіти, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі; формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на принципах ціннісного лідерства; створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

Цінності коледжу:

 • дотримання прав здобувачів освіти на здобуття якісної освіти;
 • академічна свобода;
 • доброчесність;
 • відкритість;
 • повага до особистості;
 • креативність;
 • демократизм та колегіальність;
 • активна громадянська позиція;
 • національна свідомість.

Стратегічні цілі:

 • розробка, впровадження та постійне підвищення результативності системи менеджменту якості освітніх послуг Коледжу;
 • розвиток науково-методичної та інноваційної діяльності;
 • підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно- ресурсного забезпечення;
 • створення єдиного інформаційного простору та комфортних умов для усіх учасників освітнього процесу;
 • проведення маркетингових досліджень на ринку праці, формування довгострокових взаємозв’язків з роботодавцями та стратегічними партнерами;
 • впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку та соціалізації молоді.

      Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності Коледжу на середньо- та довготривалу перспективу є формування широкого світогляду здобувачів освіти відповідно до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави.         

      Відлік історичного шляху Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» веде з 1 жовтня 1928 року, при Сумській механічній профшколі було відкрито хімічне відділення цукрової промисловості (01.10.1928 р. вул.Троїцька, 1).

      З 24 серпня 1930 року на базі цього відділення створено хімічний технікум цукрової промисловості, який підпорядковується «Союзцукру» за адресою вул.Ковалевська, 10, нині Ярослава Мудрого, 60.

      Директором навчального закладу став Єршов П.М.. Перший випуск студентів відбувся у 1931 році.

      1 серпня 1934 року хімічний технікум цукрової промисловості було перейменовано у технологічний технікум цукрової промисловості з підпорядкуванням Наркомхарчопрому СРСР.

      7 серпня 1397 року відбулося об’єднання хіміко-технологічного технікуму з обліково-бухгалтерським в один начальний заклад – Сумський технологічний технікум, який мав два відділення: хіміко-технологічне і обліково-бухгалтерське.

      15 вересня 1941 року технікум  тимчасово припинив свою діяльність через події Другої світової війни.

      З 8 січня 1944 року навчальний заклад розпочав свою роботу під назвою Сумський технологічний технікум цукрової промисловості.

      Великий внесок у справу відродження технікуму у перші післявоєнні роки зробив директор Чернявський І.Г. та очолюваний ним педагогічний колектив. На посаді директора Чернявський І.Г. працював з 1947 по 1979 рр.

      У 1955 році здійснено прийом зі спеціальності «Хлібопекарське виробництво». У 1958 році відкрито заочне відділення.

      1964 рік – методом народної будови побудовано спортивний зал.

      З 1 вересня 1965 року відкрито нову спеціальність «Експлуатація автоматизованих систем у харчовій промисловості.

      У 1970 році побудовано навчально-лабораторний корпус.

      1972 року – гуртожиток на 450 місць.

      З 1979 по 2008 рік директором працював Лутаєнко В.І. За період його роботи технікум неодноразово отримував звання навчального закладу зразкового стану, а з 1984 по 2008 визнано як базовий навчальний заклад.

      За сумлінну працю та високий професіоналізм Лутаєнка В.І. нагороджено знаком «Відмінник освіти України», орденом «Знак Пошани».

      У 1990 році навчальний заклад перейменовано на Сумський  технікум харчової промисловості.

      З 1997 розпочато  прийом зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

      У 1997 році технікум підпорядковано Міністерству освіти України.

      З 2003 року технікум наказом МОН України передано до складу Національного університету харчових технологій.

      З 1 вересня 2008 року директором технікуму призначено Барилюка Юрія Ананійовича.

      У 2015 році технікум перейменовано в Сумський коледж харчової промисловості Національного університет у харчових технологій.

      З 2020 року коледж отримав назву Відокремлений  структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій».

      Сьогодні коледж є сучасним освітнім і науковим навчальним закладом, який тримає курс європейської інтеграції. Студенти здобувають знання у спеціалізованих лабораторіях, комп’ютерних кабінетах, багатій бібліотеці.

      Гордість навчального закладу – педагогічний колектив. Показником високої працездатності є той факт, що із 47 викладачів:

      7 кандидатів наук, 35 мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 присвоєно педагогічне звання «старший викладач», «викладач-методист», 7 мають нагрудний знак «Відмінник освіти України».

      Потужна команда викладачів спроможна втілювати у життя нові цікаві проекти, впроваджувати новітні методи навчання, застосовувати сучасні інформаційні технології.. Спеціалізовані лабораторії поповнюються комп’ютерами, проекторами, новими діючими моделями, мультимедійними презентаціями, прикладними комп’ютерними розробками. У локальному середовищі створено електронну бібліотеку навчальної літератури. Мережею Wi-Fi охоплено 100% території колледжу. З 2018 року розпочато роботу по наповненню віртуального навчального середовища Moodle для дистанційного навчання.

      У 2010 році у коледжі відкрито спеціальність «Виробництво харчової продукції». З метою якісної підготовки спеціалістів з даного фаху було створено три сучасні спеціалізовані лабораторії, закуплено нове обладнання та приладдя  для проведення практичних занять. Коледж постійно розвивається, розширюючи напрями і засоби підготовки сучасних фахівців. У 2018 році було відкрито нову спеціальність «Готельно-ресторанна справа».

      Плідна співпраця з провідними підприємствами харчової, переробної, цукрової, хімічної та машинобудівної промисловості, проектними та інжиніринговими фірмами, сучасними закладами громадського харчування забезпечує високоякісну практичну підготовку конкурентоспроможних фахівців. З 2018 р. студенти мають змогу проходити стажування в готелях Республіки Болгарії.

       З 29 серпня 2023 року коледж очолює кандидат технічних наук Зігунов Олександр Михайлович

      Про рівень фахової підготовки свідчать щорічні результати конкурсу «Кращий технік-технолог хлібопекарського та кондитерського виробництва» серед структурних підрозділів НУХТ: Переможцями стали: Буцик Н., Скоробагатько Ю., Ткаченко В., Гордієнко А., Єчко Л. є золотим призером І міжрегіонального конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед ВНЗ І-ІІ р.а.

      Ми пишаємося випускниками коледжу , які стали провідними спеціалістами зі свого фаху:

Валерій Мирончук – доктор технічний наук, зав.кафедри технологічного обладнання харчових виробництв НУХТ,

Олександр Бессараб – проректор Національного університету харчових технологій,

Валентин Владіміров начальник відділу КВПіА та метрології ТОВ «Сумська паляниця», випускник 1979 року,

Андрій Колотвін – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром»,

Сергій Бусленко директор фірми «Сімплекс-автоматика», випускник 2005 року,

Людмила Довбиш – начальник кондитерського цеху ТОВ «Сумська паляниця»,

Світлана Запольська заступник директора з якості ТОВ «Виробник Плюс» м.Кривий Ріг, випускниця 1986 року,

Ольга Науменко – директор ПП «Лата-Прима» м.Бахмут, Донецької обл. випускниця 1996 року,

Маргарита Калініна – заступник завідуючої виробництвом мобільної бригади Rekartz Hotel Monagement,

Нікіта Чорнобублик – шеф-кондитер ресторану «Beef Bar Dubgi» Group Monaco restaurant Monaco,

Світлана Ведмідь- cу-шеф ресторану «Антресоль»,

Юлія Гриценко – провідний керівник групи Netcracker (м.Суми),

Андрій Третяк – інженер-програміст, компанія Microsoft Research (Ірландія, Дублін),

Дмитро Полунов, Дмитро Дегтярьов – співзасновники сервіного центру «Сумитехсервіс»,

Олена Чумак (Савченко) – головний технолог філії ВП «Яреськівський цукровий завод», випускниця 1996 року,

Надія Надточій (Христенко) – головний технолог ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»» випускниця 1979 року.

      Приємно, що колишні випускники повертаються працювати у свою альма-матір, щоб примножити славу закладу. Сьогодні викладачами коледжу працюють  Олександр Зігунов, Володимир Заїка, Тетяна Назаренко, Олена Рибалка, Тетяна Денисенко, Людмила Черниш, Дмитро Стеценко, В’ячеслав Козленко, Людмила Тарабан, Надія Лобачова.

      У даний час  коледж готує фахівців за такими спеціальностями:

Харчові технології

 • «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»;
 • «Виробництво харчової продукції».

Готельно-ресторанна справа

 • «Ресторанне обслуговування».

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

       технології

 • «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».

Комп’ютерна інженерія

 • «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

      Колектив коледжу має багато задумів і далекосяжних планів, є бажання працювати, є енергія дерзання і творення. А секретом успіху такої життєдайної енергії, великого творчого потенціалу є історичне минуле, бурхливе сьогодення і віра в майбутнє України.