Цiкавим i змiстовним є життя студентiв коледжу. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв. Сьогоднi в коледжі активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю коледжу. Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів. Студентське самоврядування в ВСП "СФК НУХТ" є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом коледжу, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах. За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками та iншими нагородами.
Сіромаха Інна

Сіромаха Інна

Голова Студентської ради
Чайкіна Даріна

Чайкіна Даріна

Перший заступник Голови студентської ради
Корнієнко Альона

Корнієнко Альона

Секретар студентської ради
Бреус Катерина

Бреус Катерина

Керівник відділу культурного дозвілля та творчості
Буц Данило

Буц Данило

керівник відділу правопорядку
Удовиченко Вікторія

Удовиченко Вікторія

Керівник відділу інформації та зовнішніх зв'язків
Гавриленко Дмитро

Гавриленко Дмитро

керівник відділу спорту та оздоровлення
Сизонова Карина

Сизонова Карина

Керівник відділу освітньої діяльності