Ніжніченко Анастасія Олександрівна – практичний психолог ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічний супровід начально-виховного процесу та підвищення його ефективності, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників: студентів, учнів педагогічних працівників, батьків, сприяння оптимізації психологічного і особистісного розвитку молоді, що забезпечує психологічну готовність до життєвого самовизначення, включаючи самовизначення особистісне, соціальне, професійне.

Тому діяльність психологічної служби включає створення психологічно сприятливих умов, що забезпечують збереження психічного здоров’я, гармонійний та збалансований духовний і соціальний розвиток студентів та учнів на всіх етапах навчання у коледжі.

Основні напрямки діяльності психологічної служби:

  • психодіагностична робота;
  • консультаційна робота;
  • корекційно-відновлювальна робота;
  • робота із студентами-правопорушниками та дітьми групи ризику, дітьми-сиротами та інвалідами;
  • організаційно – методична робота;
  • зв’язки з громадськістю.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби коледжу є ефективною за умови співпраці практичних психологів з педагогічним колективом, адміністрацією коледжу та спеціалістами різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу студентської та учнівської молоді в сучасних умовах.

 

День тижня Час прийому Обідня перерва
Понеділок – Четвер 8:00 – 16:45 12:30 – 13:00
П’ятниця 8:00 – 15.30 12:30 – 13:00