Нестеренко Олена Борисівна

Нестеренко Олена Борисівна

Голова профспілкової організації

 Це треба знати члену профспілки

ППО ВСП «СФК НУХТ» профспілкової організації працівників АПК України

Профспілка – це Всеукраїнська добровільна, неприбуткова громадська організація, яка створюється членами профспілки з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілка – це організація солідарних дій,  і від участі кожного члена профспілки у роботі профспілкових органів залежить ефективність профспілкового руху.

Згідно з законодавством  України, всі питання трудових відносин погоджуються з профспілками і діють через колективний договір,  який обов’язково  укладається на кожному підприємстві, у кожній організації і установі, де є наймана праця.

Працівник, що не є членом профспілки, сьогодні залишається один на один з роботодавцем, він вимушений погоджуватись на всі його умови, аби не втратити роботу, так, як він може бути звільнений без  погодження з профспілкою.

Член профспілки має право:

  1. не бути звільнений з роботи за ініціативою роботодавця без погодження з профспілкою, членом якої він є: (ст. 43 КЗпП України, ст. 38 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”),
  2. відстоювати свої соціально-трудові інтереси через профспілкові  органи при укладенні  колективного договору: зарплата, доплати і соціальні гарантії, відпустки та інше; (ст. 21 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”),
  3. безкоштовно отримувати у профспілкових органах юридичну консультацію з питань трудового законодавства, соціального забезпечення; (п 2.8. Статуту профспілок);
  4. мати допомогу, захист прав та  інтересів від профспілкових органів усіх рівнів при розгляді трудових конфліктів, захист з боку профспілки в суді, якщо вирішується трудовий конфлікт; (ст. 19 Закону України   „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”);
  5. отримувати матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету (Статут профспілки);
  6. захистити свої права та  інтереси через профспілкові органи при отриманні допомоги у зв’язку з травмами на виробництві, в побуті та  інших соціальних гарантій (ст. 38 Закону . України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).
  7. Постійно підтримуйте своїх профспілкових лідерів, беріть активну участь у профспілковому русі. Звертайтеся з будь-якими пропозиціями і за допомогою до профспілкового комітету.