Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж НУХТ" надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса для подання запиту

40030 Україна, Сумська обл.,
м.Суми, вулиця Ярослава Мудрого, 60

е-mail: [email protected]

Витяг з реєстр суб'єктів освітньої діяльності (ЄДЕБО).

Заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти

ЛІЦЕНЗІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітній ступінь Код спеціаль-ності Назва спеціальності Обсяг (на рік) Сертифікат про акредитацію Дата закінчення дії Рішення про ліцензування
Молодший спеціаліст 123 Комп’ютерна інженерія 30 УД 11012297 01.07.2025 Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
Молодший спеціаліст 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 85 УД 11012298 01.07.2027 Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
Молодший спеціаліст 181 Харчові технології 165 УД 11012299 01.07.2027 Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
Молодший спеціаліст 241 Готельно-ресторанна справа 30 УД 11015346 01.07.2026 Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

ЛІЦЕНЗІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Коди та найменування спеціальностей згідно з постановами КМУ № 266 від 29.04.2015
Рівень освіти Вид освітньої діяльності Код спеціальності Назва спеціальності Обсяг (на рік) Рішення про ліцензування
Фахова передвища освіта підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 123 Комп’ютерна інженерія 30 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
Фахова передвища освіта підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 85 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
Фахова передвища освіта підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 181 Харчові технології 165 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
Фахова передвища освіта підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 241 Готельно- ресторанна справа 30 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
Освітній ступінь Код спеціальності Назва спеціальності Код ОП в ЄДЕБО Назва ОП Сертифікат про акредитацію ОП Дата закінчення дії Сертифікат про акредитацію спеціальності Дата закінчення дії
Молодший спеціаліст 123 Комп’ютерна інженерія 14615 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж     УД 11012297 01.07.2025
Молодший спеціаліст 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 15568 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва     УД 11012298 01.07.2027
Молодший спеціаліст 181 Харчові технології 12992 Виробництво харчової продукції     УД 11012299 01.07.2027
Молодший спеціаліст 181 Харчові технології 14514 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів     УД 11012299 01.07.2027
Молодший спеціаліст 181 Харчові технології 14719 Виробництво цукристих речовин та полісахаридів     УД 11012299 01.07.2027
Молодший спеціаліст 241 Готельно- ресторанна справа 24783 Ресторанне обслуговування УД 11015346 01.07.2026    
Фаховий молодший бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія 50066 Комп’ютерна інженерія ДС 000054 01.07.2025    
Фаховий молодший бакалавр 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 50067 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології ДС 000051 01.07.2027    
Фаховий молодший бакалавр 181 Харчові технології 44715 Виробництво харчової продукції ДС 000053 01.07.2027    
Фаховий молодший бакалавр 181 Харчові технології 50178 Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів ДС 000052 01.07.2027    
Фаховий молодший бакалавр 241 Готельно- ресторанна справа 44718 Ресторанне обслуговування ДС 000327 01.07.2026    
ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму підготовки, спеціаль- ності, виду освітньої послуги Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги Ліцензований обсяг Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення щодо даної спеціальності)
денна форма заочна форма вечірня форма
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Національного коледжу харчових технологій» (Місцезнаходження ВП: 40009, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, вул.  Ярослава Мудрого, будинок 60)
  ідентифікаційний код   26440067
Підготовка молодших спеціалістів
1 12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 30 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
2 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 85 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016  № 1565
3 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 165 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
4 24 Сфера обслуговування 241 Готельно- ресторанна справа 30 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
Підготовка фахових молодших бакалаврів
1 12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 30 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
2 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 85 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
3 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 165 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
4 24 Сфера обслуговування 241 Готельно - ресторанна справа 30 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти
Коваленко Людмила Іванівна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Контакти:

моб. тел. 095 213 81 02

Студенти та їх батьки мають право звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ВСП «СФК НУХТ» у випадку порушення прав студентів  під час освітнього процесу, а також за фактом корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Студенти та їх батьки можуть повідомити факти порушення прав студентів, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення на адресу електронної пошти: [email protected]

Звертаємо увагу, що в електронному листі обов’язково потрібно вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора.

Анонімні листи розглядатися не будуть.