Сумський коледж харчової промисловості НУХТ надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса для подання запиту

40030 Україна, Сумська обл.,
м.Суми, вулиця Ярослава Мудрого, 60

е-mail: [email protected]

Нормативні документи

Закон України "Про фахову передвищу освіту"
Правила призначення стипендій у ВСП "СФК НУХТ"

Фінансові документи

Державні закупівлі

Ліцензування та акредитація

Запобігання корупції

Звіти

Штатний розпис

Організація освітнього процесу

Платні послуги

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

Педагогічні інновації

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description