на 21.01.2020 року (вівторок)

Заняття по знаменнику

 

 

1-ХТ-02     1п – Фізична культура

 

1-А-102      4п – Математика

5п – Хімія (л. р.) – І підгр.

 

1-Е-31        1, 5п – Хімія (л. р.) – за підгр.

4п – Фізика

 

2-ХП-10     4п – Астрономія

 

2-ХП-Р-01 3п (РО) – Фізичне виховання

 

3-ХП-08     4п – Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

 

3-А-97        4п – Основи програмування та ПЗ

 

4-Х-118      4п – Мікробіологія

 

4-А-95        4п – Охорона праці в галузі

 

                             Навчальна частина