«Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів»

Терміни навчання:           3 роки 10 місяців
Галузь знань:                    18 Виробництво та технології

Спеціальність:                  181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма: Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів             

Освітньо-професійний ступінь:    фаховий  молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Циклова комісія харчових технологій готує фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Підготовку молодих фахівців здійснюють 1 кандидат технічних наук, 4 викладачі вищої категорії та майстер виробничого навчання. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін використовується передовий досвід технологічних закладів вищої освіти та стейкхолдерів.

Кафедра має дві лабораторії з основних напрямів досліджень та спеціалізовану лабораторію для проведення практичних занять та майстер- класів.

У 2020 році на базі спеціалізованої лабораторії, оснащеної сучасним хлібопекарським та кондитерським обладнанням, відкрито курси «Кондитер. Базовий рівень» для студентів 1-3 курсів спеціальності. Викладачі навчають основ виробництва випечених  (бісквітні, пісочні, листкові, повітряні) та обробних (різні креми, прикраси з мастик) напівфабрикатів,  сучасного оздоблення тортів та тістечок.

 

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням посібників, робочих зошитів, поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проєктування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів.

З 2018 року на цикловій комісії розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання.

НАШІ СТУДЕНТИ
знають:
– технологію і техно-хімічний контроль хлібопекарських, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів;
– стандарти, технічні умови, інструкції та інші нормативно-технічні документи, які регламентують випуск продукції і проведення лабораторних аналізів.

уміють:
– організовувати і вести технологічний процес виробництва хлібопекарських, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів;
– самостійно приймати рішення, вносити необхідні корективи у хід технологічних процесів;
– забезпечувати випуск доброякісної продукції.

КАР’ЄРА
Випускники нашої комісії можуть працювати на підприємствах харчової промисловості (хлібозаводах, кондитерських, макаронних фабриках, харчоконцентратних підприємствах, заводах продтоварів, закладах ресторанного господарства) і обіймати посади:
– техніка-технолога;
– майстра виробничої дільниці;
– начальника цеху;
– начальника зміни;
– техніка-хіміка;
– контролера готової продукції;
– техніка-лаборанта;
– лаборанта;

– кондитера.

Матеріально-технічна база спеціальності відповідає вимогам сьогодення й забезпечує високий практичний рівень підготовки майбутніх фахівців.

Лабораторії та аудиторії забезпечені  сучасними обладнанням, посудом, інвентарем, контрольно-вимірювальними приладами, плакатами, роздатковим матеріалом для проведення лабораторних, практичних робіт та лекційних занять.

З метою підвищення ефективності викладання фахових дисциплін встановлено сучасні технічні засоби навчання.

Циклова комісія харчових технологій підтримує тісний зв’язок із викладачами кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів НУХТ, де проходять курси підвищення кваліфікації, щорічно викладачі та студенти спеціальності беруть участь у конкурсі «Кращий технік – технолог хлібопекарського та кондитерського виробництв» серед студентів коледжів НУХТ, де посідають призові місця.

Здобувши в нашому коледжі освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр», ви отримаєте можливість продовжити навчання за скороченими термінами в Національному університеті харчових технологій у м. Київ зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук», де підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Якщо Ви плануєте заснувати власну підприємницьку справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у кондитерській, хлібопекарській, макаронній чи харчоконцентратній галузях та досконало володіти професійною майстерністю,  запрошуємо Вас на навчання за освітньо-професійною програмою  «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»

.

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Назва Силабуси Робочі програми 2022 Робочі програми 2021

Обов’язкові компоненти ОПП

Історія України
Українська мова (за проф.спрямуванням)
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Фізична і колоїдна хімія
Мікробіологія
Біохімія
Інженерна графіка
Комп’ютерна техніка
Основи електротехніки
Культурологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Основи екології
Технологія галузі:
Технологія хлібопекарських виробів в т.ч курсовий проєкт
Технологія кондитерських виробів, в т.ч курсова робота
Технологія  макаронних виробів, в т.ч розрахунково-графічна робота
Технологія харчових концентратів, в т.ч розрахунково-графічна робота
Технологічне устаткування галузі
Технохімічний контроль галузі
Основи охорони праці
Облік та звітність
Економіка, організація, планування та управління, в т.ч розрахункова робота
Автоматизація виробничих процесів
Основи стандартизації та метрології
Промислова санітарія
Процеси та апарати харчових виробництв
Товарознавство сировини галузі
Безпека життєдіяльності
Технології крафтових виробництв
Навчальна практика
Навчальна практика з придбання робочих навичок
Виробнича практика
Кваліфікаційний іспит

Вибіркові компоненти ОП Блок 1

Технологія борошняних кондитерських виробів
Комп’ютерне проєктування в галузі
Технологічна експертиза харчової продукції
Вступ до аюрведи
Мікробіологія харчових виробництв

Вибіркові компоненти ОП Блок 2

Предмет спецпідготовки (борошняні кондитерські вироби)
Проєктування підприємств з основами САПР
Інноваційні технології галузі
Соціологія
Філософія, релігієзнавство

Вибіркові компоненти ОП Блок 3

Інноваційні технології виробництв борошняних виробів
Основи промислового будівництва підприємств галузі
Актуальні проблеми галузі
Технологія аюрведичних харчових продуктів
Основи філософських знань