Загальна інформація

Циклова комісія харчових технологій готує фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Підготовку молодших фахівців здійснюють 1 кандидат технічних наук, 4 викладачі вищої категорії та майстер виробничого навчання. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін використовується передовий досвід технологічних закладів вищої освіти та стейкхолдерів.

Циклова комісія має дві лабораторії з основних напрямів досліджень та спеціалізовану лабораторію для проведення лабораторних,  практичних занять та майстер- класів.

Для покращення навчального процесу викладачі комісії працюють над створенням посібників, робочих зошитів, поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового та дипломного проєктування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів.

З 2018 року на цикловій комісії розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання на дистанційній платформі http://dl.stpp.sumy.ua/.

У 2020 році на базі спеціалізованої лабораторії, оснащеної сучасним хлібопекарським та кондитерським обладнанням, відкрито курси «Кондитер. Базовий рівень» для школярів 9-их класів та студентів 1-3 курсів спеціальності. Викладачі навчають основ виробництва випечених  (бісквітні, пісочні, листкові, повітряні) та обробних  напівфабрикатів,  сучасного оздоблення тортів та тістечок.

За майже 70 років свого існування циклова комісія підготувала понад 5000 технік-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

Велика увага викладачами кафедри приділяється виховній роботі. Студенти відвідують музеї, фахові виставки, підприємства харчової промисловості. З метою майбутнього професійного зростання студентів викладачами  циклової комісії проводяться конкурси «Пекар-кондитер», «Вправний першокурсник», майстер-класи по виробництву борошняних та кондитерських виробів, науково-практичні конференції тощо.

Історія

У 1955 році в технікумі було розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю № 1003 «Хлібопекарське виробництво». У зв’язку з цим було створено такі кабінети і лабораторії:

  • лабораторія спецтехнології, технохімічного і мікробіологічного контролю, яка знаходилася в кабінеті 22 головного корпусу;
  • кабінет спеціального обладнання і автоматизації, який знаходився в кабінеті 8 головного корпусу.

У 1955 році прийом студентів здійснювався на базі 7 класів, обсяг склав 60 осіб.

З 1956 року  в технікумі розпочато підготовку спеціалістів-хлібників і за заочною формою навчання.

Прийшли на роботу викладачі спецпредметів: Л.П.Лобачов (викладач обладнання хлібозаводів); Т.М.Лобачова та І.В.Куціянов (викладачі технології виробництва); Н.В.Живиця (викладач обладнання)

Перший випуск студентів спеціальності відбувся у 1959 році. Випущено 54 молодих спеціалістів.

Згодом прийшли працювати викладачами спецдисциплін Н.А. Стешенко (викладач мікробіології), Л.І.Бакіна, В.П.Артеменко та В.П.Стецун (викладачі спецтехнології).

У 1970 р. в технікум прийшов працювати випускник (1960 р) В.І.Лутаєнко (з 1979 по 2008 рр директор закладу) викладачем обладнання, який  спочатку працював завідувачем практики.

У 80-ті роки колектив поповнився випускницями технікуму Н.В.Ільченко та О.І.Сєдовою, які викладали спецдисципліни.

Згодом циклова комісія поповнилася випускницями різних років Ю.С.Ткачук (викладач технології та обладнання), Т.В.Назаренко (викладач технології кондитерських та харчоконцентратних виробів), Л.В.Тарабан (викладач обладнання галузі та технології макаронних виробів, нині голова циклової комісії), Л.М.Черниш (викладач мікробіології та технології хлібопекарського виробництва), С.Ф.Павленко (майстер виробничого навчання).

У 1989 році спеціальність змінила назву і до 1994 року стала називатися «Хлібопекарне, макаронне і кондитерське виробництво» (№2702); з 1994 року – «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» (№5.09170201);  з 1998 року «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентартів» (№5.05170104); з 2021 року і до сьогоднішнього дня «Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів».

За роки існування спеціальності підготовлено більше 5000 спеціалістів для хлібопекарської, кондитерської та макаронної галузей харчової промисловості. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

Методична та наукова робота

  • методичні вказівки
  • підручники

Практика та працевлаштування

Практика та працевлаштування здійснюється на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні,) та за будь-якими видами економічної діяльності. Фахівець здатний займати первинні посади до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК003:2010»:

-Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

- Інспектор з контролю якості продукції

-Технік – лаборант (біологічні дослідження)

-Майстер виробничого навчання

-Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

- Бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарне та кондитерське виробництво)

Виховна робота

На цикловій комісії харчових технологій виховній роботі приділяється особлива увага. Викладачі постійно наголошують студентам, що саме вони є запорукою майбутнього нашої держави та вчать молодь поважати традиції, звичаї рідної країни, її досягнення та успіхи.

Викладачі фахових дисциплін та класні керівники академічних груп проводять наступні заходи з виховної роботи:

– відвідують гуртожиток та проводять виховні та тематичні години, під час яких обговорюють в студентських академічних групах результати рубіжних контролів студентів і результати екзаменаційних сесій, визначають шляхи покращання успішності (згідно з графіками, та інформації на стенді кафедри);

– оперативно реагують на пропуски занять студентами, зниження успішності, повідомляють батьків та проводять роз’яснювальну роботу;

– разом зі студентами беруть участь у проведенні свят та заходів, що організовуються на базі ВСП «СФК НУХТ»;

– організовують екскурсії студентів на виставки, у музеї, промислові підприємства міста Суми, зокрема: музей історії грошей; приватний музей «Причал Одіссея»; будинок-музей Чехова; музей посуду; обласний краєзнавчий музей; обласний художній музей; Сумська міська галерея; підприємства: ТОВ «Сумська паляниця», пекарні супермаркетів «Сільпо», «Сам маркет», «Маленька пекарня», «Сімейна пекарня», «Перша пекарня твого міста», кондитерська «Театральна» та ін;

– студентам постійно наголошується на необхідність дотримання здорового способу життя, проводяться бесіди щодо профілактики наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

Список класних керівників академічних груп студентів

циклової комісії харчових технологій  на 2021-2022 навч.рік

 

1-х-124      Тарабан Людмила Василівна викладач фахових дисциплін, ЦК харчових технологій
2-х- 123     Кисла Оксана Георгіївна викладач хімії, ЦК харчових технологій
3-х-122

 

Нестеренко Вікторія Юріївна викладач української мови, світової літератури, ЦК загальноосвітньої підготовки
4-х-121

 

Назаренко Тетяна Володимирівна викладач фахових дисциплін, ЦК харчових технологій

 

Фотогалерея

Силабуси

Історія України
Українська мова (за проф.спрямуванням)
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Фізична і колоїдна хімія
Мікробіологія
Біохімія
Інженерна графіка
Комп’ютерна техніка
Основи електротехніки
Культурологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Основи екології
Технологія галузі:
Технологія хлібопекарських виробів
Технологія кондитерських виробів
Технологія макаронних виробів
Технологія харчових концентратів
Технологічне устаткування галузі
Технохімічний контроль галузі
Основи охорони праці
Облік та звітність
Економіка, організація, планування та управління
Автоматизація виробничих процесів
Основи стандартизації та метрології
Промислова санітарія
Процеси та апарати харчових виробництв
Товарознавство сировини галузі
Безпека життєдіяльності
Технології крафтових виробництв
Навчальна практика
Навчальна практика з придбання робочих навичок
Виробнича практика
Кваліфікаційний іспит
Технологія борошняних кондитерських виробів
Комп’ютерне проєктування в галузі
Технологічна експертиза харчової продукції
Вступ до аюрведи
Мікробіологія харчових виробництв
Предмет спецпідготовки (борошняні кондитерські вироби)
Проєктування підприємств з основами САПР
Інноваційні технології галузі
Соціологія
Філософія, релігієзнавство
Інноваційні технології виробництв борошняних виробів
Основи промислового будівництва підприємств галузі
Актуальні проблеми галузі
Технологія аюрведичних харчових продуктів
Основи філософських знань