Кухня – це мистецтво, це мова, за допомогою якої можна виразити гармонію, щастя, красу, поезію, складність, магію, гумор, провокацію, культуру.

Ферран Адрія, іспанський шеф-повар

Загальна інформація

     Підготовку фахівців спеціальності  181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою  «Виробництво харчової продукції»  у ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» розпочато в 2010 році.

     Циклова комісія виробництва харчової продукції  та ресторанного обслуговування здійснює професійну підготовку спеціалістів за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальностей  181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою  «Виробництво харчової продукції».

     Метою роботи циклової комісії є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці та компетентних у питаннях щодо вивчення споживних властивостей товарів, дослідження проблем визначення якості товарів, основних технологічних процесів  приготування їжі, а також здатних керувати процесом виробництва в закладах ресторанного господарства.

     Викладання дисциплін професійної та практичної підготовки забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких два кандидати технічних наук, викладачі вищої категорії. Завдяки їхній натхненній праці та високому професіоналізму здобувачі освіти отримують якісну  теоретичну підготовку, важливі практичні навички та вміння зі спеціальності. Щороку викладачі циклової комісії проходять курси підвищення кваліфікації.

     Навчання  за освітньо-професійною програмою  «Виробництво харчової продукції» проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Здобувачі освіти  відпрацьовують практичні навички в двох навчальних лабораторіях технології приготування їжі, кабінетах з фахових дисциплін, навчальному кафе, які оснащені сучасним обладнанням, мають можливість працювати у комп’ютерних класах із сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки.  

     Викладачі використовують активні форми і методи навчання, такі як проблемне та дискусійне навчання, кейс-метод, бінарні заняття, ділові ігри, диспути. Здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях. Готують виступи на актуальні теми, досліджують асортимент і якість продукції вітчизняних виробників, презентують їх на мультимедійних  засобах. Поширена практика майстер-класів, які проводять визнані фахівці кращих закладів ресторанного господарства м. Суми.

     Циклова комісія разом з адміністрацією коледжу приділяє велику увагу вдосконаленню  навчального  процесу та його адаптації до вимог сьогодення в освіті та на виробництві: вдосконалює навчальні плани, урізноманітнює форми викладання навчальних дисциплін, зміцнює матеріально-технічну базу спеціальності.

     Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Дипломовані фахові молодші бакалаври-технологи після закінчення коледжу мають високий освітньо-професійний ступінь підготовки, успішно будують свою кар’єру і ефективно працюють у закладах ресторанного господарства, галузевих організаціях різних видів діяльності й форм власності.

Методична та наукова робота

  • методичні вказівки
  • підручники
  • Підготовка електронних навчально-методичних матеріалів з фахових дисциплін, які використовуються для дистанційних курсів на навчальній платформі http://dl.stpp.sumy.ua/ -  вагома частка навчально-методичної роботи викладачів циклової комісії.

Практика та працевлаштування

         Практика та працевлаштування здійснюється на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

     Мета практики: ознайомлення здобувачів освіти з науковими підходами до класичних і сучасних технологій продукції харчування, з особливостями технологічного процесу виробництва і реалізації різноманітних видів кулінарної продукції, здобуття навичок і вмінь поєднувати наукові і нормативні положення з діяльністю закладів ресторанного господарства. ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» успішно співпрацює з ресторанами «Здибанка», «Sazha», «Козацька Колиба», «Иль де Франс», «Фемелі», «VIN&GRET», ГРК «Околиця», «Ювілейний», «Шафран», «Гостинний двір», кафе «La Spezia», «Verde  by “La Spezia», «Рідне місто», «Grusha» та ін.

      Фахівець здатний займати первинні посади до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК003:2010»:

3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3152 Інспектор з контролю якості продукції

3211 Технік – лаборант (біологічні дослідження)

3570 Фахівці з технології харчування

3570 Технік-технолог з технології харчування

1210.1 Керуючий підприємством харчування

1225 Завідувач підприємства громадського харчування

1315 Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)

5122 Кухар

5122 Кухар дитячого харчування

5122 Виробник харчових напівфабрикатів

5122 Шеф-кухар

5123 Офіціант

Виховна робота

     Фахівець – випускник нашої спеціальності, з одного боку, є особистістю, з іншого  – працівником. Фахівець як працівник характеризується такими якостями як професійні знання, уміння й навички, необхідні для виконання їм професійних обов’язків. Фахівець як особистість характеризується життєвими цінностями, мотивацією, сприйнятими соціальними нормами, що регулюють його діяльність.

     Виховна робота – важлива складова в діяльності викладачів циклової комісії.

     Система виховної діяльності циклової комісії виробництва харчової продукції  та ресторанного обслуговування  поєднує в собі творчу співпрацю викладачів і студентського колективу, навчальні заняття, виробничу практику та практику на підприємствах, виховні години класних керівників навчальних груп, інформаційно-просвітницькі заходи, науково-пошукову діяльність, цілеспрямовані позааудиторні виховні заходи груп, гурткову роботу в коледжі та гуртожитку, грунтовне пізнання культурних традицій рідного краю, міста Суми, України, поєднання педагогічного досвіду викладачів з родинними традиціями.

     У рамках проведення тижнів циклової комісії проводяться конкурси «Кращий технолог», кулінарні конкурси, майстер-класи, виставки-презентації, дегустації, вікторини, випуск стінгазет професійної спрямованості, зустрічі з випускниками коледжу тощо.

     Більшість заходів спрямовані на формування  патріотичних почуттів: відкриті виховні заходи, присвячені історичним подіям у країні: «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!», «Пам’яті тридцяти», «Нескорені борці України: жертви тоталітарного режиму», «Майдан. Україна. Шлях до свободи», «Голокост в Україні», «Нас єднає Шевченкове слово», «Уже ніхто не знищить Україну в тобі, в мені, у кожному із нас», «Чужої війни не буває»,  виховні години в гуртожитку: «На порозі нової України», «Повага та толерантність  - основа дружнього спілкування», «Права дитини в сучасному світі», «Невигадані історії», «Школа хороших манер», «Наші моральні ідеали», «Мій світ без жорстокості і насильства», тематичні екскурсії з відвідуванням музеїв та  історичних пам’яток міста Суми: екскурсії студентів до Сумського художнього музею, будинку музею А.П.Чехова,  Сумського краєзнавчого музею, виставкового центру художньої творчості,  муніципальної  галереї, книжкові виставки, участь у конкурсах: «Здорове харчування – запорука міцного здоров’я»; «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних та харчових виробництв», «Спеціальність моєї мрії», «Ресторатор майбутнього», екологічних акціях: «Зробимо Україну чистою», «Екологічна культура – показник цивілізованості держави», «Обіймемо землю красою і любов’ю».  

Висновок

     Ми змінюємо країну. Ми змінюємось самі.  Навіть тоді, коли допомагаємо приймати таке просте рішення, як  харчуватися по-іншому.

     Завдяки нам культура харчування в нашій країні змінюється, адже більше  людей живе смачніше.

Фотогалерея

Силабуси

Історія України
Українська мова (за проф.спрямуванням)
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
Фізичне виховання
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Фізична і колоїдна хімія
Мікробіологія та фізіологія
Безпека життєдіяльності
Процеси і апарати харчових виробництв
Технічне креслення
Комп’ютерна техніка
Біохімія
Основи електротехніки
Економічна теорія
Основи екології
Основи правознавства
Технологія виробництва кулінарної продукції
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
Товарознавство харчових продуктів
Устаткування закладів ресторанного господарства
Основи охорони праці
Економіка підприємств різних типів
Навчальна практика
Технологічна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційний іспит
Санітарія та гігієна
Культурологія
Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)
Облік і звітність
Філософія
Соціологія
Санітарно-гігієнічний контроль у галузі
Художня культура
Технологія борошняних кондитерських виробів
Бухгалтерський облік
Основи філософських знань
Соціологія та політологія
Гігієна та безпека харчування
Культурознавство
Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів
Фінансова звітність
Основи світогляду
Суспільствознавство