151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність має більше 45 років досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців в області автоматизації процесів управління.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація : електромеханік

Термін навчання:  На основі базової загальної середньої освіти 3 роки 10 місяців.

Форма навчання денна, заочна

Всього за період існування спеціальності за денною і заочною формами навчання випущено понад 3000 спеціалістів.
Багато із випускників спеціальності продовжили своє навчання у ВНЗ, стали провідними спеціалістами на підприємствах, займають керівні посади в державних, навчальних і наукових установах.
На зміну першим викладачам спеціальності прийшли їх молоді колеги, які продовжують і примножують славні справи спеціальності.

Викладацький склад циклової комісії: Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Викладачі зі званням – к.т.н. Зігунов О.М., к.т.н. Заїка В.І., к.т.н Стеценко Д.О., к.т.н. Лисенко В.М.
Викладачі вищої категорії – Барилюк Ю.А., Резник Л.В.
Викладачі першої категорії – Завиленкова Т.М.
Викладачі другої категорії – Козленко В.О.

Електромеханик – це висококваліфікований молодший спеціаліст, який володіє знаннями в наступних галузях:
– Основи метрології та засоби технологічного контролю
– Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори
– Основи електротехніки та електричних вимірювань
– Автоматизація технологічних процесів
– Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем
– Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем
– Основи програмування та програмне забезпечення
– Основи проектування систем автоматизації
– Промислові мережі
– Основи мікропроцесорної техніки
– Автоматизований елекропривід

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Види діяльності

  • Організаційно-управлінська
  • Виробничо-тохнологічна
  • Наукова
  • Педагогічна

Посади

  • Слюсар КВП та А
  • Метролог
  • Електрик
  • Налагоджувальник технологічного устаткування
  • Керівник приватного підприємства
  • Налагоджувальник систем автоматизації

Навчання за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти на комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців

Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (розв’язання ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, заняття-екскурсії на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби демонстрації презентацій – візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, відео-роликів, кольорових слайдів, тощо). Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності– сучасні навчальні лабораторії для виконання лабораторних і практичних робіт; роздатковий матеріал (каталоги фірм-виробників, технічна документація на прилади та засоби автоматизації), електронна бібліотека; тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням та мультимедійними засобами.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну, навчальну з придбання робітничої професії, виробничу (технологічну) та переддипломну практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю. По закінченню навчальної практики студенти отримують необхідні знання для проходження інших практик и роботи

Велика увага приділяється організації практичного навчання студентів спеціальності. Проведена робота по укладанню довгострокових договорів. Серед кращих баз практики, серед яких ПАТ Сумське НВО», ПАТ «Сумихімпром», концерн «NICMAS»,  ПАТ «Гнідавський цукровий завод», ТОВ «Світ ласощів», ВАТ «Глухівський хлібокомбінат», ТОВ «Горобина», ТОВ «Сумська Паляниця», ТОВ «Перша приватна броварня», ТОВ «МІКЕМ» та багато інших.

Випускники спеціальності продовжують навчання на факультеті “Автоматизації та комп’ютерних систем” Національного університету харчових технологій у м. Київ.