«Комп’ютерна інженерія»

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом (електронна комерція, комп'ютерна імітація та моделювання процесів і подій, Інтернет-технології).
Галузь знань:
 12«Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з обслуговування ком'ютерних систем і мереж
Предметна галузь діяльності: виконання спеціальних робіт, пов’язаних із проектуванням апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж, а також як системного, так і прикладного програмного забезпечення
Освіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:
на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.
Форма навчання:   денна
Спеціальність має понад 20 років досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців у галузі IT-технологій.  

Наша спеціальність готує фахівців для найсучаснішої галузі – інформаційні технології,
яка у світі та Україні розвивається динамічно і є конкурентоспроможною.

Навчання студентів зорієнтовано на поглиблене вивчення:

 • теоретичних основ інформатики;
 • принципів роботи та архітектури комп’ютерів;
 • периферійних пристроїв;
 • компонентів комп’ютерних систем;
 • побудови і експлуатації комп’ютерних систем та мереж;
 • методів і технологій створення системних та прикладних програм для настільних;
 • портативних та мобільних систем;
 • сучасних засобів передачі та обробки інформації;
 • ремонту, налагодження та обслуговування комп'ютерних систем та мереж;
 • технічні та економічні аспекти комп'ютеризації;
 • сучасну стратегію менеджменту та маркетингу.

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • програмування;
 • алгоритми та методи обчислень;
 • комп’ютерна електроніка;
 • комп’ютерна схемотехніка;
 • системне програмування;
 • операційні системи;
 • периферійні пристрої;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • надійність, діагностика та експлуатація;
 • електрорадіовимірювання;
 • програмування для Інтернет;
 • архітектура комп’ютерів;
 • економіка та планування виробництва;
 • комп'ютерна логіка.

Фаховий молодший бакалавр підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, технічним обслуговуванням і ремонтом комп'ютерної техніки та оргтехніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупованнями:
- начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
- керівники підрозділів комп'ютерних послуг; - технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
- оператори електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки.
Фахівець може займати посади:
Фахівець з інформаційних технологій
Головний фахівець з програмного забезпечення
Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)
Інженер з комп'ютерних систем
Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
Технік із системного адміністрування
Технік-програміст
Фахівець з інформаційних технологій
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
Керівники підрозділів комп'ютерних послуг
Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
Технік із конфігурованої комп'ютерної системи
Технік із структурованої кабельної системи
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Фахівець даної кваліфікації здатен розв’язувати спеціалізовані завдання або практичні проблеми комп’ютерної інженерії та застосовувати теорії і методи інформаційних технологій під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія»: сучасні навчальні лабораторії для відпрацювання лабораторних робіт; електронна бібліотека; тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальні кабінети, обладнанні сучасним технічним забезпеченням, мультимедійними засобами.

Практичне навчання передбачає проходження студентами навчальних та виробничих практик.

Навчальна практика включає електрорадіомонтажну, електрорадіовимірювальну та комп'ютерну практики, які  проводяться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом  викладачів спецдисциплін. Вона  передбачає електрорадіомонтажні роботи, знайомоство з технологічними та допоміжними матеріалами для виготовлення радіоелектронної апаратури, методику та правила роботи з електровимірювальними приладами, вміння проводити діагностику обчислювальних систем, ліквідовувати несправності комп'ютернї техніки, адмініструвати сервер,  що вкрай необхідно у роботі фахівця з комп'ютерної інженерії. Після завершення  навчальної практики студенти отримують необхідні знання та вміння для проходження виробничої практики та подальшої роботи.

Студенти мають можливість проходити  практичну підготовку у провідних спеціалістів сервісних центрів  "Профтел", "Добрий майстер", "ProximaService", "Сумитехсервіс", на підприємтсвах  АТ "Сумське НВО", АТ "Технологія",  інтернет-провайдера "DSLine" , "Воля" та багатьох інших приватних підприємствах та товариствах. Більшість студентів отримують схвальні відгуки про свою роботу на підприємствах.

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю
«Комп'ютерна інженерія»

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Назва Силабуси Робочі програми 2022 Робочі програми 2021

Обов’язкові компоненти ОПП

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Теорія електричних та магнітних кіл
Інженерна та комп'ютерна графіка
Комп'ютерна логіка
Теорія ймовірності та математична статистика
Комп'ютерна електроніка
Фізика
Основи екології (Екологія)
Економічна теорія (Економіка)
Основи правознавства
Електрорадіовимірювання
Комп'ютерні системи та мережі, в т.ч. курсовий проєкт
Безпека життєдіяльності 
Дискретна математика
Алгоритми і методи обчислень
Економіка і планування виробництвав т.ч розрахункова робота
Надійність,  діагностика та експлуатація  комп’ютерних систем і мереж
Основи охорони праці
Програмування, в т.ч. курсова робота
Операційні системи
Архітектура комп'ютерів
Комп'ютерна схемотехніка
Навчальна практика 
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота
Вибіркові компоненти ОПП Блок 1
Технічне обслуговування комп'ютерних мереж
Системне програмування
Периферійні пристрої
Основи філософських знань 
Культурологія 
Програмування для Інтернет
Соціологія
Вибіркові компоненти ОПП Блок 2
Тестування та діагностика програмно-апаратних засобів
Об’єктно-орієнтоване програмування
Апаратне забезпечення комп’ютерних систем
Філософія та релігієзнавство 
Історія культури 
Веб-технології та веб-дизайн
Сучасна соціологічна теорія

Вибіркові компоненти ОПП Блок 3

Технічна діагностика та надійність комп’ютерних систем
Програмування робототехнічних систем
Компоненти та інтерфейси комп’ютерних систем
Основи філософії
Основи культурологічних знань
Веб-орієнтована розробка ПЗ
Соціологія та соціальні технології