«Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань:  12«Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з обслуговування ком'ютерних систем і мереж
Предметна галузь діяльності: виконання спеціальних робіт, пов’язаних із проектуванням апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж, а також як системного, так і прикладного програмного забезпечення
Освіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:
на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.
Форма навчання:   денна
Спеціальність має понад 20 років досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців у галузі IT-технологій.

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом (електронна комерція, комп'ютерна імітація та моделювання процесів і подій, Інтернет-технології).

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Силабуси

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Теорія електричних та магнітних кіл
Інженерна та комп'ютерна графіка
Комп'ютерна логіка
Теорія ймовірності та математична статистика
Комп'ютерна електроніка
Фізика
Основи екології (Екологія)
Економічна теорія (Економіка)
Основи правознавства
Електрорадіовимірювання
Комп'ютерні системи та мережі, в т.ч. курсовий проєкт
Безпека життєдіяльності
Дискретна математика
Алгоритми і методи обчислень
Економіка і планування виробництвав т.ч розрахункова робота
Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж
Основи охорони праці
Програмування, в т.ч. курсова робота
Операційні системи
Архітектура комп'ютерів
Комп'ютерна схемотехніка
Навчальна практика
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота
Технічне обслуговування комп'ютерних мереж
Системне програмування
Периферійні пристрої
Основи філософських знань
Культурологія
Програмування для Інтернет
Соціологія
Тестування та діагностика програмно-апаратних засобів
Об’єктно-орієнтоване програмування
Апаратне забезпечення комп’ютерних систем
Філософія та релігієзнавство
Історія культури
Веб-технології та веб-дизайн
Сучасна соціологічна теорія
Технічна діагностика та надійність комп’ютерних систем
Програмування робототехнічних систем
Компоненти та інтерфейси комп’ютерних систем
Основи філософії
Основи культурологічних знань
Веб-орієнтована розробка ПЗ
Соціологія та соціальні технології