«Комп’ютерна інженерія»

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом (електронна комерція, комп’ютерна імітація та моделювання процесів і подій, Інтернет-технології).
Галузь знань:
 12«Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Освітньо – кваліфікаційний рівень:молодший спеціаліст
Кваліфікація: технік з обчислювальної техніки
Предметна галузь діяльності: виконання спеціальних робіт, пов’язаних із проектуванням апаратної частини комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж, а також як системного, так і прикладного програмного забезпечення
Освіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:  на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.
Форма навчання:   денна

Історія спеціальності
При зростанні застосування комп’ютерних мереж у різних галузях людської діяльності виникло питання про їх технічне обслуговвання.
Технік з обчислювальної техніки готується до роботи в галузях технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, діяльності у сфері інформатизації; виробництва електричного та електронного устаткування; виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтажу та ремонту ПК та іншого устаткування для оброблення інформації; надання консультацій з питань інформатизації, щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів; тиражування комп’ютерних програм та іншого комп’ютерного забезпечення.
Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем вимагає від випускників спеціальності вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Наша спеціальність готує фахівців для найсучаснішої галузі – обчислювальної техніки,
яка у світі та в Україні розвивається динамічно і є конкурентоспроможною. 

 

 

Студенти цієї спеціальності вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання;
 • побудову комп’ютерних мереж;
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
 • методи ремонту, налагодження та обслуговування комп’ютерних систем;
 • програмування;
 • основи системного програмування та програмного забезпечення;
 • технічні та економічні аспекти комп’ютеризації;
 • сучасну стратегію менеджменту та маркетингу.

 

 

 

 

 

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Програмування;
 • Алгоритми та методи обчислень;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Системне програмування;
 • Операційні системи;
 • Охорона праці;
 • Периферійні пристрої;
 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Надійність, діагностика та експлуатація;
 • Електрорадіовимірювання;
 • Програмування для Інтернет;
 • Нові комп’ютерні технології;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Економіка та планування виробництва

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, технічним обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупованнями:
– начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
– керівники підрозділів комп’ютерних послуг; – технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
– оператори електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки.
Фахівець може займати посади:
– майстер з ремонту приладів та апаратури;
– начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
– технік обчислювального (інформаційного) центру;
– оператор електронно-обчислювальних машин;
– налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
– регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;
– електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;
– монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;
– інженер з розробки, виробництва та експлуатації комп’ютерних схем, систем або мереж;
– системний адміністратор.
Фахівець даної кваліфікації підготовлений до роботи в галузях:
• технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
• виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
• монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
• діяльності у сфері інформатизації;
• консультацій з питань інформатизації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним програмного забезпечення.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»: сучасні навчальні лабораторії для відпрацювання лабораторних робіт; електронна бібліотека; тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальні кабінети, обладнанні сучасним технічним забезпеченням, мультимедійними засобами.

 

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну, виробничу(технологічну) та переддипломну практики. Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних на провідних підприємствах України, таких як концерн Укрросметал, ПАТ «Укрхімпроект», ПАТ «Сумихімпром», ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе», Інститут прикладної фізики НАН, Департамент освіти і науки Сумської ОДА, АТ “Сумський завод”Насосенергомаш”,Сумський обласний центр з гідрометеор, ПАТ “Сумиобленерго” , сервісні центри “Профтел”, “Добрий майстер” та багатьох інших приватних підприємствах та товариствах. Багато студентів отримують схвальні відгуки про свою роботу на підприємствах.

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю
«Комп’ютерна інженерія»