Захист дипломних робіт студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

26-27 червня 2023 року відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Захисти відбувалися у очному режимі з використанням демонстраційного обладнання.

Цього року головуючим екзаменаційної комісії був Дмитро ПОЛУНОВ – директор ТОВ «Сервісний центр «СумиТехСервіс»

Під час захисту дипломних робіт всі студенти виявили себе грамотними, добре обізнаними та підготовленими спеціалістами з обраної спеціальності. У виконаних роботах висвітлені питання:

  • проєктування локальних обчислювальних мереж;
  • проєктування та створення пристроїв ;
  • написання програмних додатків прикладного характеру;
  • створення вебсайтів на замовлення організацій.

Зміст дипломних робіт відповідає вимогам ОПП молодшого спеціаліста й демонструє знання і вміння дипломників вирішувати практичні задачі в галузі електроніки, схемотехніки, комп’ютерних систем та мереж.

Вітаємо випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» з успішним завершенням курсу навчання!