Захист дипломних проєктів за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

У стінах ВСП «СФК НУХТ» з 26.06 по 28.06 відбувся захист дипломних проєктів за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітня програма: “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”
Екзаменаційна комісія працювала під головуванням провiдного iнженера ТОВ “ITK “Автоматик груп” В’ячеслава ФАТЄЄВА. До складу комісії також увійшли провідні викладачі циклової комісії та коледжу.
Дипломні проєкти спрямовані на вирішення актуальних проблем і задач автоматизації технологічних процесів цукрової, хлібопекарної, харчової, нафто-хімічної та машинобудівної промисловості, автоматизації компресорів та систем водопостачання, а також котлоагрегатів та теплоенергетичних установок.
Тематика дипломних проєктів відповідає напряму підготовки «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».
Спеціальні завдання дипломних проєктів були направлені на розробку та модернізацію пристроїв малої автоматизації, лабораторних стендів та установок, що значно поліпшить матеріально-технічну базу лабораторій спеціальності та коледжу.
Не зважаючи на всі перешкоди і труднощі, студенти гідно представили та захистили розроблені дипломні проєкти.
Вітаємо студента Богдана БОНДАРЯ, який протягом навчання здобув гарні знання, показав високий рівень підготовки та отримав диплом з відзнакою!
Вітаємо наших випускників!