Вітаємо учасників Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР- 2022»

Щорічно педагогічні працівники ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» беруть активну участь у конкурсі професійної майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР», який проводить Навчально-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти спільно з Національною академією педагогічних наук України. Приємно, що серед учасників конкурсу призерами є викладачі коледжу (Олександр ЗІГУНОВ, Людмила ТАРАБАН, В’ячеслав КОЗЛЕНКО).
Цей рік не став винятком.
Олександр ЗІГУНОВ представив на конкурс робочий зошит для практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення». Людмила ТАРАБАН – роботу по впровадженню методу проєктів на заняттях з технології макаронних виробів у номінації: «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу», вид роботи: «Ігрові технології (гейміфікація) навчання (метод проєктів)». В’ячеслав КОЗЛЕНКО представив “Модуль “Індивідуальний навчальний план здобувача освіти” в інформаційній системі управління освітнім процесом” у номінації “Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти” .
Дякуємо за професіоналізм!!