VIІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція

Викладачі та студенти циклової комісії автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих систем Дмитро Стеценко, Володимир Заїка, Олександр Зігунов, Богдан Гончаров та Артем Руденко взяли участь у VIІІ Міжнародній науково-технічній Internet-конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» присвяченій актуальним проблемам керування складними об’єктами та підготовки фахівців з автоматизації виробництва і використання інформаційних технологій. Конференція проводилася на базі кафедр автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління (АКТСУ) та Інформаційних систем НУХТ та за участю університетів: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Warsaw University of Life Sciences, Poznań University of Life Sciences.
Усього на конференцію подано 182 заявки із 28 організацій серед них два підприємства. Це свідчить про авторитет конференції, популярність, що зростає з року в рік, та зацікавленість учасників в обміні інформацією через Internet.