Початок практичного навчання

Майбутні спеціалісти з автоматизації технологічних процесів розпочали технологічну практику

Перший день практики для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» розпочався з проведення інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на місцях проведення технологічної практики та вивчення розпорядку роботи підприємства.

Керівники практики від підприємства та навчального закладу визначають об’єкти та робочі місця для студентів відповідно до програми практики, видають індивідуальні завдання, консультують студентів та контролюють дотримання студентами трудової дисципліни, правил охорони праці та техніки безпеки, забезпечують необхідними матеріалами та інструментами, консультують під час виконання завдань, перевіряють звіти з практики та надають відгуки про роботу студентів на практиці. Бригадири здійснюють зв’язок студентів-практикантів з керівниками та проводять всі організаційні заходи протягом практики.

Студенти виконують поставлені завдання та набувають практичні навички на робочих місцях.