Онлайн зустріч з представниками ТОВ “Вінницька птахофабрика”: проходження практик, дуальна освіта та співробітництво.

Сьогодні відбулася онлайн зустріч студентів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” з представниками ТОВ “Вінницька птахофабрика”.
Зустріч відбулась за сприяння випускника нашого коледжу Даниїла Юфрякова, який зараз обіймає посаду начальника служби з автоматизованих систем керування виробництвом.
Зустріч була організована з метою обговорення питань, пов’язаних з проходженням практики студентами, запровадженням дуальної освіти та можливостями подальшого співробітництва.
Студенти та викладачі були активно задіяні у цій онлайн зустрічі, яка відкрила їм нові перспективи для розвитку та практичного застосування своїх знань.
Основні теми, що обговорювалися, включали проходження студентами практики на птахофабриці, впровадження дуальної освіти для забезпечення практичних навичок та можливості подальшого співробітництва між коледжем і підприємством.
Фахівець з навчання, оцінки та розвитку персоналу ТОВ «Вінницька птахофабрика» Марина Кушнір та начальник служби з АСКВ Данїл Юфряков надали студентам важливу інформацію про роботу птахофабрики, технології, які використовуються в галузі, та потенційні можливості для практики та подальшого працевлаштування.
Обговорення дуальної освіти виявилося особливо цікавим, оскільки цей підхід поєднує теоретичне навчання з практичним досвідом на реальних підприємствах. Це відкриває нові можливості для студентів отримувати необхідні навички та здібності в реальних умовах роботи.
Зустріч закінчилася обміном думками, ініціативами та планами на майбутнє співробітництво. Студенти та викладачі висловили свою вдячність представникам ТОВ “Вінницька птахофабрика” за можливість зустрітися і обговорити такі важливі питання.
Викладачі ВСП “Сумський фаховий коледж НУХТ” Олександр Зігунов, Володимир ЗАЇКА, Дмитро СТЕЦЕНКО та студенти груп А-103 і А-104 виражають свою вдячність ТОВ “Вінницька птахофабрика” за час і увагу, надану під час зустрічі й виражає готовність до подальшої співпраці з метою надання студентам більш широких можливостей для розвитку та впровадження отриманих знань.