Онлайн-засідання викладачів гуманітарних дисциплін

Вікторія НЕСТЕРЕНКО, Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, Наталія НІКОЛАЄНКО брали участь в онлайн-засіданні ОМО викладачів гуманітарних дисциплін ЗФПО Сумської області.
Тема: «Навчально-виховна,  методична робота викладача ЗФПО в умовах воєнного стану:  педагогічне партнерство та обмін досвідом».
Педагогічне партнерство та обмін досвідом – це одна із форм методичної роботи, прерогативою якої є активний обмін напрацьованим матеріалом. Досвід – річ особлива… Від того, що ним діляться, досвід тільки примножується! Колеги презентували методичну та позааудиторну виховну роботу, яка є  логічним продовженням аудиторних занять і проходить паралельно з ними, допомагає студентам успішно навчатися, розвиває ініціативу, сприяє розумовому, фізичному, естетичному вихованню, задовольняє їхні культурні запити та спрямовує їх активність на творчу корисну діяльність.