Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі

26-28 грудня викладачі ВСП «СФК НУХТ» пройшли навчання на
курсах підвищення кваліфікації на тему «Індивідуалізація освітнього процесу
в інклюзивному середовищі», де оволоділи знаннями щодо специфіки
індивідуалізації навчання в інклюзивному освітньому середовищі та сутності
різних технологій індивідуалізації.
Викладачі коледжу мали можливість вдосконалити вміння
організовувати педагогічну діяльність з урахуванням індивідуальних потреб
кожної дитини, конструювати та реалізовувати сучасні програми навчання
здобувачів освіти, впроваджувати інноваційні методики викладання
навчальних дисциплін з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей
здобувачів освіти певного віку.
У процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації було
сформовано навички створювати інклюзивне освітнє середовище для
забезпечення індивідуалізації навчання для дітей з особливими освітніми
потребами.
Дякуємо викладачам Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти за змістовні та цікаві заняття проведені для педагогів
нашого навчального закладу.