Дії керівного складу добровільної пожежної дружини, працівників та студентів при загрозі виникнення надзвичайної ситуаці

15 грудня 2021 року в ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» було проведене протипожежне тренування на тему: «Дії керівного складу добровільної пожежної дружини, працівників та студентів при загрозі виникнення надзвичайної ситуації».
Мета тренування:
– навчитись приймати доцільні рішення відповідно до ситуації;
– практично відпрацювати прийоми і способи евакуації працівників і студентів.
Евакуація була здійснена за 5 хвилин.
Директор коледжу оголосив підсумки тренуванн