День рідної мови

Мова об’єднує націю, дозволяє відчути зв’язок поколінь і взагалі робить нас українцями День рідної мови 21 лютого — привід удосконалити українську для всіх, хто все життя розмовляє нею. Сучасний підхід до навчання визначається основною функцією самої мови – сформувати всебічно розвинену й соціально активну особистість, якій притаманна справжня культура спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності. З цією метою викладач Омельченко О.М. провела зі студентами І курсу тематичне заняття «Мовний ревізор». Здобувачі освіти ознайомилися з історією свята та звернули увагу на те, що найбільшою проблемою сьогодення для функціонування української мови є суржик, який засмічує її і робить збіднілим мовлення. Студенти плідно попрацювали над викоріненням цього негативного явища: редагували речення, виправляли мовні огріхи. Адже культура українського мовлення, його правильність є джерелом відновлення мовного здоров’я України, від якого залежить її національне відродження та утвердження.