Заняття з фізичного виховання під час карантину

У ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» навчальні заняття проводяться в онлайн-режимі. Програмний матеріал вивчається у форматі відеоконференцій ZOOM, самостійне опрацювання тем та виконання тестових завдань за допомогою платформи MOODLE.
Проте важливими під час дистанційного навчання є заняття з фізичного виховання. Викладачі коледжу розробили вправи з руховими навантаженнями, які є необхідними у проміжках між роботою за комп’ютером.
Такі заняття надають психологічну підтримку, зміцнюють імунітет, налаштовують на краще сприйняття теоретичного матеріалу.