Захист кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

21, 24 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Захисти відбувалися в очному режимі з використанням демонстраційного обладнання.
Головуючим екзаменаційної комісії був Дмитро ПОЛУНОВ – директор ТОВ «Сервісний центр «СумиТехСервіс»
Під час захисту кваліфікаційних робіт всі студенти виявили себе грамотними, добре обізнаними та підготовленими спеціалістами з обраної спеціальності. У виконаних роботах висвітлені питання:
– проєктування локальних обчислювальних мереж;
– проєктування розумної аудиторії;
– проєктування та створення пристроїв;
– написання програмних додатків прикладного характеру;
– розробка системи розпізнавання облич для доступу у приміщення;
– створення вебсайтів на замовлення організацій.
Зміст кваліфікаційних робіт відповідає вимогам ОПП фахового молодшого бакалавра й демонструє знання і вміння студентів вирішувати практичні задачі в галузі електроніки, схемотехніки, комп’ютерних систем та мереж.
Вітаємо випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» з успішним завершенням курсу навчання!