Захист дипломних робіт “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

З 24 по 26 червня 2019 року Державна екзаменаційна комісія перевірила якість дипломних робіт та рівень підготовки студентів зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Було заслухано захист дипломних робіт 26 студентів.
Тематика дипломних робіт різнопланова, відображає нові досягнення в області комп’ютерних систем і мереж, відповідає сучасним потребам економіки, носить прикладний характер.