Захист дипломних робіт спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

З 22 по 23 червня 2020 року екзаменаційна комісія перевірила якість дипломних робіт та рівень підготовки студентів зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».
Було заслухано захист дипломних робіт 24 студентів.
Тематика дипломних робіт відповідає вимогам ОПП підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», різнопланова, відображає нові досягнення в області комп’ютерних систем і мереж, відповідає сучасним потребам економіки, носить прикладний характер.
У виконаних роботах відображені питання:
– проєктування локальних обчислювальних мереж;
– проєктування та створення діючих пристроїв;
– написання програмних додатків прикладного характеру;
– створення Web-сайтів на замовлення організацій.
Доцільність робіт підтверджена економічними розрахунками