Виробнича екскурсія спеціальності «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів»

У рамках навчальної практики студентами ІІ та ІІІ курсу спеціальності «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів» було здійснено виробничу екскурсію до ПАТ «Линовицький цукровий  комбінат «Красний» (Чернігівська область).

Під час виробничої екскурсії студенти познайомилися з роботою цукрового заводу, особливостями технологічного процесу виробництва цукру, сучасним обладнанням, відвідали сировинну та заводську лабораторії.

Відрадно, що на підприємстві працюють випускники коледжу, які займають керівні посади і своєю роботою примножують здобутки цукрового заводу. Серед випускників-виробничників Надія Іванівна  Наточій – головний технолог цукрового заводу; Володимир Гриценко – начальник зміни, змінні технологи – Надія Дериземля, Юлія Трохименко та Андрій Крамінський.

На зустрічі з випускниками коледжу студенти цікавилися їх професійною діяльністю, відгуками про коледж.

Такі зустрічі на виробництві – ще одне свідчення того, що навчальний заклад спроможний готувати фахівців високого рівня, забезпечувати їх якісну теоретичну та практичну підготовку.