Відкрите лекційне заняття на тему «Обладнання для формування сирих макаронних виробів. Матриці»

26 лютого 2019 року викладачем спецдисциплін Людмилою Тарабан на високому методичному рівні з використанням різних форм та методів роботи зі студентами проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Технологічне устаткування галузі» на тему «Обладнання для формування сирих макаронних виробів. Матриці».

Під час заняття викладач провела повторення і закріплення вивченого матеріалу,  пояснила новий навчальний матеріал, здійснила узагальнення і систематизацію отриманих знань і експериментально підтвердила новий матеріал тестовими завдання на навчальній платформі Moodl.

Всі етапи заняття пов’язані між собою, були логічним продовженням один одного.

Проведене заняття забезпечило зацікавленість студентів у майбутній професії та прагнення до вдосконалення своїх знань.