ІІ Всеукраїнська науково-технічна Internet-конференція

ІІ Всеукраїнська науково-технічна Internet-конференція
11 березня 2021 року у ВСП “Сумський фаховий коледж НУХТ” пройшла ІІ Всеукраїнська науково-технічна Internet-конференція “Підготовка фахівців з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій в закладах фахової передвищої освіти”. Участь в конференції прийняли викладачі та студенти закладів фахової передвищої освіти, які готують спеціалістів в галузі автоматизації: ВСП «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», ВСП «Слов`янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Відокремлений структурний підрозділ «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного університету», ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування Украйни», ВСП «Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету», ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В. Даля», ВСП «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури ОНАХТ.
Учасники конференції підготували доповіді за напрямами: підготовка фахівців з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій в закладах ФПО; автоматизація процесів керування технологічними процесами та комплексами; застосування автоматичних приладів на виробництві й у побуті; інформаційні системи керування у виробництві та освіті.
Під час онлайн конференції учасники поділились своїми напрацюваннями та досвідом.
Всі автори отримали сертифікати учасника і збірник тез конференції (збірник розташований в репозитарії коледжу).
Викладачі циклової комісії автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій ВСП “СФК НУХТ” вдячні за проявлений інтерес і сподіваються на подальшу співпрацю.