Екзаменацiйна комісія спеціальності 181 Харчові технології

26.01.2021 розпочато роботу екзаменацiйної комісії спеціальності 181 Харчові технології освітньої програми Виробництво харчової продукції. Майбутнi фахівці складають кваліфікаційний іспит. Результати першого дня іспиту свідчать про грунтовну теоретичну підготовку та гарні практичні навички.

Бажаємо всім випускникам використати прибрані знання в нашому коледжі у професійній діяльності та подальшому навчанні!