Атестація викладачів

29 березня 2018 року в Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ пройшла чергова атестація педагогічних працівників. Для більшості викладачів вона була підтвердженням уже присвоєних кваліфікаційних категорій. Людмила Черниш та Дмитро Стеценко завдяки своїй наполегливій та сумлінній праці, в тому числі і захист дисертаційних робіт, отримали підвищення категорій.
Викладачами на розгляд членів атестаційної комісії було представлено атестаційні справи з матеріалами з усіх видів діяльності педагогічного працівника за міжатестаційний період, навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються, та портфоліо.
Атестаційна комісія відзначила, що викладачами проводиться серйозна та систематична робота, а саме:

  • видана значна кількість навчальних посібників та методичних рекомендацій;
  • викладачі активно беруть участь у науково-практичних конференціях та семінарах, розміщуючи статті в збірниках друкованих праць;
  • керують роботою наукових гуртків та науковою роботою окремих студентів, готуючи їх до участі у науково-практичних конференціях; активно впроваджують в навчальний процес сучасні методи і практики навчання;
  • використовують навчальну платформу Moodle для інтенсифікації взаємодії між викладачем та студентами.

Багато уваги педагогічні працівники приділяють вихованню студентів, забезпечуючи їх культурний, духовний та фізичний розвиток; наполегливо працюють над зміцненням матеріально-технічної бази навчального закладу.
Атестаційна комісія була задоволена результатами проведеної атестації і, насамперед, відповідальною підготовкою викладачів, які атестувалися, їх добросовісним ставленням до виконання професійних обов’язків.

За підсумками роботи атестаційної комісії ухвалено:

  1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачам Людмилі Голубченко, Олександру Лисенко, Олені Лесько, Ірині Рябіченко, Юрію Шеденко, Володимиру Заїці, Миколі Котенку, Галині Мизенко.
  1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачам Дмитру Стеценку, Людмилі Черниш.
  2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Володимиру Саєнку.