Акредитація спеціальностей

У Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ працює комісія з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності №5.0520201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та №5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 190-А та №189-А від 09.02.2017 року у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ працює комісія з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності №5.0520201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та №5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів».
Сформовано експертні комісії у складі:
Спеціальність №5.0520201
Решетюк Володимир Михайлович – доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;
Массай Юрій Дем’янович – голова циклової комісії дисципліни автоматизації Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»;
Спеціальність №5.051701046
Гревцева Наталія Вячеславівна – доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;
Варибрус Вікторія Павлівна – голова циклової комісії дисципліни харчових технологій Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Члени комісії перевірили на відповідність акредитаційним вимогам і критеріям комплекси методичного забезпечення з навчальних дисциплін, оглянули матеріально-технічну базу коледжу, відвідали відкритий виховний захід.