Олександр Бессараб
5

Заслужений працівник освіти України.

Професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри технології консервування, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Національного університету харчових технологій.

Випускник Сумського технікуму цукрової промисловості 1970 р., спеціальність - “Експлуатація автоматичних пристроїв в харчовій промисловості”. Після коледжу навчався на теплоенергетичному факультеті Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю «Теплоенергетика». Отримав кваліфікацію інженера-промтеплоенергетика. У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю — 05.18.12 «Процеси і апарати харчових виробництв».

Наукові дослідження присвячені вдосконаленню процесів сушіння, тепло- і енергозбереженню, тепловому обробленню харчових продуктів, розробленню технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.

Світлана Павленко
5

Майстер виробничого навчання ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1995 року, спеціальність «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів»

В 1995 році захистила дипломну роботу. В цьому ж році була прийнята  на роботу в коледж на посаду секретаря учбової частини. Працювала лаборантом. В 2008 році закінчила Київський Національний університет харчових технологій.  З 2006 року і по теперішній час займаю в коледжі посаду майстра виробничого навчання.

Тетяна Назаренко
5

Викладач вищої категорії ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1993 р., спеціальність – «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».

 Після закінчення навчання, з 1993 року по 1998 рік, працювала на Сумській кондитерській фабриці.

В вересні 1995 року вступила до Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю 7.091702 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”, який закінчила в 2000 році.

З 12 жовтня 1998 року по теперішній час працюю   в коледжі в цикловій комісії харчових технологій. Викладаю такі дисципліни як: «Технологія кондитерських виробів», «Технологія харчових концентратів», «Основи охорони праці», «Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)

Валерій Мирончук
5

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій.

Народився м. Коростишеві Житомирської області. Після закінчення семирічки навчався у Сумському технікумі цукрової промисловості

У 1973 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За академічні заслуги».

Працював на цукрових заводах Сумського цукротресту робітником, варильником цукру, техніком-хіміком, змінним інженером ТЕЦ.

У 1982-1983 рр працював в Інституті цукру Університету м. Нові Сод (Югославія), о в 1986-1988 рр. - консультантом но факультеті цукру Гаванського політехнічного інституту (Республіко Куба|

В науковому та методичному доробку понад 640 друкованих праць, серед них 6 монографій, 3 підручники, 7 навчальних посібників, тлумачний словник з цукрової промисловості, 188 статей в фахових наукових виданнях, 77 патентів і авторських свідоцтв, 60 науково-методичних праць.

Володимир Заїка
5

Кандидат технічних наук, голова циклової комісії автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. 

Випускник коледжу 1998 р., спеціальність - “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”.

 В 1998 році успішно захистив дипломний проєкт. Цього ж року був прийнятий на роботу в коледж на посаду лаборанта. У 2001 році переведений на посаду викладача спецдисциплін. 2008 року призначений головою циклової комісії спеціальності 151 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”. Є автором близько 40  друкованих праць, в тому числі статті в вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях, брав участь у міжнародних конференціях. 

Ніколи не планував бути викладачем, але радий що коледж змінив мої уподобання! Дякую тобі, альма-матер.