Інструкція дистанційного подання заяви на основі ОКР кваліфікованого робітника

Крок 1
  1. Завантажити заяву
  2. Заповнити за зразком:

 

*обов'язково перевіряйте правильність вашої електронної пошти в заяві, для того щоб ми могли з вами зв'язатися

Крок 2

Надіслати заповнену заяву та наступні документи на електронну пошту [email protected]

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали
документів. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
- медичну довідку за формою 086-о (для вступників на денну форму навчання, оригінал);
- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- копію свідоцтва про укладення шлюбу, копію свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб,
які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
- довідки про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);

Заява надіслана електронною поштою реєструється приймальною комісією в ЄДЕБО в день прийняття заяви,  а підтвердження про отримання вам буде надіслано разом з розкладом вступних іспитів