Світлана Павленко

Майстер виробничого навчання ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1995 року, спеціальність «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів»
В 1995 році захистила дипломну роботу. В цьому ж році була прийнята на роботу в коледж на посаду секретаря учбової частини. Працювала лаборантом. В 2008 році закінчила Київський Національний університет харчових технологій. З 2006 року і по теперішній час займаю в коледжі посаду майстра виробничого навчання.

Людмила Тарабан

Викладач вищої категорії, голова циклової комісії харчових технологій ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 2000 р., спеціальність – «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».
У 2000 році захистила дипломну роботу, отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою і вступила на заочний факультет Національного університету харчових технологій (тоді УДУХТ), а у 2004 році – захистила дипломний проєкт і отримала диплом спеціаліста.
З 2000 по 2004 роки працювала технологом на пекарні ТОВ «Демпург», а з 2004 по 2005 – майстром цеху ТОВ «Сумська кондитерська фабрика». З 2005 року і по теперішній час працюю в коледжі в цикловій комісії харчових технологій. Викладаю такі дисципліни як: «Технології», «Технологія макаронних виробів», «Технологічне устаткування галузі», «Промислова санітарія», «Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)

Людмила Черниш

Кандидат технічних наук, голова циклової комісії ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції, викладач вищої категорії ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1996 р. спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».
У 1996 році захистила дипломну роботу, отримала диплом молодшого спеціаліста і згідно направлення розпочала свою трудову діяльність на Артемівському хлібозаводі (м. Артемівськ, нині м. Бахмут Донецької області). З 1996 по 2006 рік працювала техніком-технологом, з 2006 року – майстром та в.о. начальника цеху ЗАТ «Артемівський хлібокомбінат».
На подальшу долю вплинув вступ до заочного відділення НУХТ за напрямом «Харчові технології та інженерія», завдяки якому в 2007 році була прийнята на посаду лаборанта, пізніше – майстра виробничого навчання СТХП НУХТ. З 2008 року працюю викладачем спецдисциплін.
У 2018 році захистила дисертацію на тему: «Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Автор 20 друкованих праць у міжнародних та фахових виданнях, у тому числі 4 патентів України на корисну модель.
Завдяки рідному закладу, відчуваю себе щасливою, тому що займаюся улюбленою справою!

Андрій Колотвін

Начальник метрологічної лабораторії ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Випускник коледжу 2002 року зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва». В 2003 році був призначений на посаду майстра з котрольно-вимірювальних приладів та автоматики котельного цеху ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Після отримання диплому бакалавра НУХТ у 2007 році за спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», був призначений на посаду начальника метрологічної лабораторії ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

“Працюючи на підприємстві, постійно підтримую зв’язок з рідним коледжем, працюю зі студентами в якості рецензента та керівника дипломних проектів”

Марина Самілик

Завідувач кафедри технології молока і м’яса Сумського національного аграрного університету. Кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Сумський технікум харчової промисловості у 2003 році і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Виробництво цукристих речовин». З 2004 по 2017 працювала викладачем спецдисциплін у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ, головою циклової комісії «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів».

Науковий доробок складає більше 60 наукових праць із яких: 3 Патенти України на корисну модель; 3 Патенти України на винахід. Є автором безвідходної технології переробки коренеплідних овочів.

Самілик М.М. є одним із розробників технічних умов: «Молоко А2 незбиране», «Молоко коров’яче А2 питне», «Йогурти А2», «Сири м’які А2». За цими технічними умовами на Сумщині стартувало, вперше в Україні, промислове виробництво гіпоалергенного натурального молока  та молочних продуктів А2.

Бажаю коледжу процвітання та подальшого розвитку.

Володимир Заїка

Кандидат технічних наук, голова циклової комісії автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”.

Випускник коледжу 1998 р., спеціальність – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

В 1998 році успішно захистив дипломний проєкт. Цього ж року був прийнятий на роботу в коледж на посаду лаборанта. У 2001 році переведений на посаду викладача спецдисциплін. 2008 року призначений головою циклової комісії спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Є автором близько 40  друкованих праць, в тому числі статті в вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях, брав участь у міжнародних конференціях.

Ніколи не планував бути викладачем, але радий що коледж змінив мої уподобання! Дякую тобі, альма-матер.