Валерій Мирончук

Валерій Мирончук
    

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій.

Народився м. Коростишеві Житомирської області. Після закінчення семирічки навчався у Сумському технікумі цукрової промисловості

У 1973 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За академічні заслуги».

Працював на цукрових заводах Сумського цукротресту робітником, варильником цукру, техніком-хіміком, змінним інженером ТЕЦ.

У 1982-1983 рр працював в Інституті цукру Університету м. Нові Сод (Югославія), о в 1986-1988 рр. - консультантом но факультеті цукру Гаванського політехнічного інституту (Республіко Куба|

В науковому та методичному доробку понад 640 друкованих праць, серед них 6 монографій, 3 підручники, 7 навчальних посібників, тлумачний словник з цукрової промисловості, 188 статей в фахових наукових виданнях, 77 патентів і авторських свідоцтв, 60 науково-методичних праць.

Comments for this post are closed.