Марина Самілик

Марина Самілик
    

Завідувач кафедри технології молока і м’яса Сумського національного аграрного університету. Кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Сумський технікум харчової промисловості у 2003 році і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Виробництво цукристих речовин». З 2004 по 2017 працювала викладачем спецдисциплін у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ, головою циклової комісії «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів».

Науковий доробок складає більше 60 наукових праць із яких: 3 Патенти України на корисну модель; 3 Патенти України на винахід. Є автором безвідходної технології переробки коренеплідних овочів.

Самілик М.М. є одним із розробників технічних умов: «Молоко А2 незбиране», «Молоко коров’яче А2 питне», «Йогурти А2», «Сири м’які А2». За цими технічними умовами на Сумщині стартувало, вперше в Україні, промислове виробництво гіпоалергенного натурального молока  та молочних продуктів А2.

Бажаю коледжу процвітання та подальшого розвитку.

Андрій Колотвін

Андрій Колотвін
    

Начальник метрологічної лабораторії ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Випускник коледжу 2002 року зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва». В 2003 році був призначений на посаду майстра з котрольно-вимірювальних приладів та автоматики котельного цеху ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Після отримання диплому бакалавра НУХТ у 2007 році за спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», був призначений на посаду начальника метрологічної лабораторії ПАТ «СУМИХІМПРОМ». 

“Працюючи на підприємстві, постійно підтримую зв'язок з рідним коледжем, працюю зі студентами в якості рецензента та керівника дипломних проектів”

Людмила Черниш

Людмила Черниш
    

Кандидат технічних наук,  голова циклової комісії ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції, викладач вищої категорії ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1996 р. спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».

 У 1996 році захистила дипломну роботу, отримала диплом молодшого спеціаліста і згідно направлення розпочала свою трудову діяльність на Артемівському хлібозаводі (м. Артемівськ, нині м. Бахмут Донецької області). З 1996 по 2006 рік працювала техніком-технологом, з 2006 року – майстром та в.о. начальника цеху ЗАТ «Артемівський хлібокомбінат». 

На подальшу долю вплинув вступ до заочного відділення НУХТ за напрямом «Харчові технології та інженерія», завдяки якому в 2007 році була прийнята на посаду лаборанта, пізніше - майстра виробничого навчання  СТХП НУХТ. З 2008 року працюю викладачем спецдисциплін. 

У 2018 році захистила дисертацію на тему: «Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Автор 20 друкованих праць у міжнародних та фахових виданнях, у тому числі 4 патентів України на корисну модель.

Завдяки рідному закладу, відчуваю себе щасливою, тому що займаюся улюбленою справою! 

Людмила Тарабан

Людмила Тарабан
    

Викладач вищої категорії, голова циклової комісії харчових технологій ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 2000 р., спеціальність – «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».

 У 2000 році захистила дипломну роботу, отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою і вступила на заочний факультет Національного університету харчових технологій (тоді УДУХТ), а у 2004 році – захистила дипломний проєкт і отримала диплом спеціаліста. 

З 2000 по 2004 роки працювала технологом на пекарні ТОВ «Демпург», а з 2004 по 2005 – майстром цеху ТОВ «Сумська кондитерська фабрика». З 2005 року і по теперішній час працюю в коледжі в цикловій комісії харчових технологій. Викладаю такі дисципліни як: «Технології», «Технологія макаронних виробів», «Технологічне устаткування галузі», «Промислова санітарія», «Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)

Світлана Павленко

Світлана Павленко
    

Майстер виробничого навчання ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1995 року, спеціальність «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів»

В 1995 році захистила дипломну роботу. В цьому ж році була прийнята  на роботу в коледж на посаду секретаря учбової частини. Працювала лаборантом. В 2008 році закінчила Київський Національний університет харчових технологій.  З 2006 року і по теперішній час займаю в коледжі посаду майстра виробничого навчання.

Тетяна Назаренко

Тетяна Назаренко
    

Викладач вищої категорії ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускниця коледжу 1993 р., спеціальність – «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».

 Після закінчення навчання, з 1993 року по 1998 рік, працювала на Сумській кондитерській фабриці.

В вересні 1995 року вступила до Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю 7.091702 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”, який закінчила в 2000 році.

З 12 жовтня 1998 року по теперішній час працюю   в коледжі в цикловій комісії харчових технологій. Викладаю такі дисципліни як: «Технологія кондитерських виробів», «Технологія харчових концентратів», «Основи охорони праці», «Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)

Валерій Мирончук

Валерій Мирончук
    

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій.

Народився м. Коростишеві Житомирської області. Після закінчення семирічки навчався у Сумському технікумі цукрової промисловості

У 1973 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За академічні заслуги».

Працював на цукрових заводах Сумського цукротресту робітником, варильником цукру, техніком-хіміком, змінним інженером ТЕЦ.

У 1982-1983 рр працював в Інституті цукру Університету м. Нові Сод (Югославія), о в 1986-1988 рр. - консультантом но факультеті цукру Гаванського політехнічного інституту (Республіко Куба|

В науковому та методичному доробку понад 640 друкованих праць, серед них 6 монографій, 3 підручники, 7 навчальних посібників, тлумачний словник з цукрової промисловості, 188 статей в фахових наукових виданнях, 77 патентів і авторських свідоцтв, 60 науково-методичних праць.

Олександр Бессараб

Олександр Бессараб
    

Заслужений працівник освіти України.

Професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри технології консервування, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Національного університету харчових технологій.

Випускник Сумського технікуму цукрової промисловості 1970 р., спеціальність - “Експлуатація автоматичних пристроїв в харчовій промисловості”. Після коледжу навчався на теплоенергетичному факультеті Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю «Теплоенергетика». Отримав кваліфікацію інженера-промтеплоенергетика. У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю — 05.18.12 «Процеси і апарати харчових виробництв».

Наукові дослідження присвячені вдосконаленню процесів сушіння, тепло- і енергозбереженню, тепловому обробленню харчових продуктів, розробленню технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.

Олександр Зігунов

Олександр Зігунов
    

Кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. Випускник коледжу 1997 р., спеціальність - “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”.

 В 1997 році захистив дипломний проєкт і отримав диплом з відзнакою. В цьому ж році був прийнятий на роботу в коледж на посаду лаборанта. Працював на посадах викладача, завідуючого відділення, заступника директора. Є автором більше 40  друкованих праць, в тому числі статті в фахових періодичних виданнях, публікації в збірниках конференцій. 

Коледж вплинув на мою подальшу долю і я жодного разу не пошкодував про свій вибір. Дякую тобі, мій рідний навчальний заклад.

Володимир Заїка

Володимир Заїка
    

Кандидат технічних наук, голова циклової комісії автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ВСП “Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”. 

Випускник коледжу 1998 р., спеціальність - “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”.

 В 1998 році успішно захистив дипломний проєкт. Цього ж року був прийнятий на роботу в коледж на посаду лаборанта. У 2001 році переведений на посаду викладача спецдисциплін. 2008 року призначений головою циклової комісії спеціальності 151 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”. Є автором близько 40  друкованих праць, в тому числі статті в вітчизняних та закордонних фахових періодичних виданнях, брав участь у міжнародних конференціях. 

Ніколи не планував бути викладачем, але радий що коледж змінив мої уподобання! Дякую тобі, альма-матер.