Практика студентів СКХП НУХТ проводиться на підприємствах харчової, хімічної, машинобудівної та інших галузей, які забезпечують виконання освітньо-кваліфікаційної характеристики галузевого стандарту вищої освіти.

При організації навчальної, виробничої та переддипломної практики задіяні більш, ніж 50 підприємств, організацій та установ, які мають статус баз практики. З усіма базами практики укладаються відповідні договори, які є юридичним підґрунтям для співпраці. У майбутньому бази практики нерідко стають місцем роботи випускників коледжу.

Крім баз практик, які пропонує коледж, студенти мають право обрати собі індивідуальні місця проходження практики. Індивідуальний підхід до студентів є дуже актуальним і перспективним на сьогодні, і в коледжі йому приділяється велика увага.

 

Спеціальність  "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"

                 

Спеціальність "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"

  

Спеціальність  "Виробництво цукристих речовин та полісахаридів"

   

Спеціальність  "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"