В лабораторії проводяться заняття з вивчення спеціальних дисциплін "Автоматизований електропривод" та "Електротехніка та електричні вимірювання" здобувачами  освіти  спеціальності  "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" різних форм навчання. 

Лабораторні стенди «Автоматизоване керування електроприводом» призначені для проведення лабораторних робіт курсу, дослідження роботи електричних машин та апаратів, набуття студентами загально-професійних компетенцій з вибору електродвигунів та вмінь здійснювати розробку, налагоджування та випробування схем управління електродвигунами та виконавчими механізмами автоматизованого електропривода.

Демонстраційний стенд «Електропостачання промислових обʼєктів» призначений для вивчення окремих видів електрообладнання, які застосовують при електропостачанні промислових підприємств, набуття практичних компетенцій у виборі різноманітної електротехнічної продукції, основ її монтажу та пошуку несправностей.

Комплект плакатів електротехнічної продукції «ІЕК» призначений для ознайомлення студентів з будовою, принципом дії основних електричних апаратів, електрообладнання та їх складових елементів. 

Лабораторні стенди ЛЭС-5 призначені для вивчення основ електротехніки, дослідженню закономірностей в електричних колах постійного та змінного струмів, які необхідні для розв’язання типових задач автоматизації.

Вимірювальні прилади різних типів і систем призначені для одержання базових знань про  принципи та методи вимірювання електричних величин основних технологічних параметрів в галузі.

Лабораторія має в своєму складі мультимедійний комплекс. Створений електронний ресурс навчальних матеріалів з дисциплін, призначення яких  забезпечити  викладачеві можливості по досягненню максимальної ефективності навчання здобувачів освіти.