Навчальна лабораторія  є основною навчально-матеріальною базою для проведення теоретичних занять, лабораторних, практичних робіт, місцем для самостійної роботи студентів, проведення позаурочної роботи, організації різних заходів, які сприяють глибшому вивченню окремої дисципліни, гурткової роботи, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів.

Одночасно лабораторія  є методичним центром для різних дисциплін навчального закладу. На базі лабораторії проходять практичні заняття з навчальної практики та навчальної практики по придбанню робочої професії.

Функції навчальної  лабораторії.

1 Забезпечувати навчальні заняття законодавчими та нормативними документами, навчально-методичною літературою, товарними зразками, обладнанням й устаткуванням, технічними засобами навчання.

2 Проводити інструктаж з охорони праці.

3 Забезпечувати зберігання, ремонт і поповнення  навчальної  лабораторії обладнанням, приладами, засобами навчання.

Лабораторія технології галузі та технохімконтролю №42 забезпечена контрольно-вимірювальними приладами для проведення лабораторних робіт з ТХК галузі у відповідності з навчальними програмами: вологомір Чижова, вимірювач деформації клейковини ИДК, рефрактометр РПЛ та УРЛ-1, термостати ТС-80, рН-метр ЛПУ-01, прилад АГ-1М, шафи сушильні СЕШ-3М, апарат «Капуса», насос Комовського, електроплитки, духовка електрична, ваги електронні «Axis– А500», дистилятор.

 Для проведення пробного лабораторного випікання - кухонний комбайн «Gorenie» та різноманітне кухонне приладдя; піч двосекційна з нержавіючої сталі. 

Також лабораторія забезпечена плакатами: «Терміни та визначення», «Хлібопекарське виробництво», «Хлібобулочні вироби» та навчальним фільмом «Визначення масової частки сахарози в розчині»;