Лабораторія «Технологія приготування їжі» є  структурним компонентом матеріально- технічної та навчальної бази циклової комісії ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції.

  Обладнання та оснащення  лабораторії  «Технологія приготування їжі», організація робочих місць  здійснюється  у відповідності з санітарно- гігієнічними та протипожежними  нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

Головним завданням лабораторії «Технологія приготування їжі» є закріплення теоретичного матеріалу  практичними навичками з дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції» та «Технологія приготування їжі» спеціальностей 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Ресторанне обслуговування».

Лабораторні роботи передбачені навчальними планами та є невід’ємною частиною практичної підготовки майбутніх фахівців ресторанної справи.

Лабораторія забезпечена необхідним сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом. При проведенні лабораторних робіт особлива увага приділяється умінню студентів поєднувати смакові якості продуктів, підбирати сучасні гарніри, соуси,  а також оформлювати та презентувати страви.

Лабораторія забезпечена навчально-методичними матеріалами, що дають змогу покращити сприйняття студентами  начального матеріалу під час проведення навчальної практики. Зокрема: підручники, навчальні посібники, наочні посібники, набір плакатів, макети готової продукції, таблиці, роздатковий матеріал (технологічні картки, схеми, інструкційно-технологічні картки та ін.).

В лабораторії створено куточок з техніки безпеки та охорони праці, де є всі необхідні інструкції електробезпеки, пожежобезпеки, поведінки в лабораторії, користування вогнегасниками, інструкції техніки безпеки по темах програми.

На базі лабораторії «Технологія приготування їжі» проводиться конкурс «Кращий кухар» серед студентів відділення, майстер-класи шеф-кухарів базових підприємств  м. Суми  для студентів і викладачів коледжу.