Лабораторія периферійних пристроїв та системного програмування є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази циклової комісії комп’ютерної інженерії.  

Лабораторія периферійних пристроїв та системного програмування оснащена десятьма сучасними персональними комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу та підключені до загальноколеджівської мережі та до мережі Internet. В кабінеті встановлений стаціонарний проєктор. 

Апаратне та програмне забезпечення встановлене в лабораторії, дозволяє виконувати всі необхідні лабораторні та практичні роботи з системного програмування та периферійних пристроїв, забезпечує викладання практичних занять з дисциплін  професійного циклу з діагностики ПК засобами операційної системи; обслуговувати принтери, сканери та ін. пристрої введення-виведення; діагностувати роботу моніторів та відеоадаптерів; об’єктно-орієнтованого програмування та інше.

Лабораторія забезпечена стендами «Склад жорсткого диску», «Склад лазерного принтера», «Алгоритми», «Базові алгоритмічні структури», «Загальна схема роботи компілятора», різними моделями вінчестерів. Відеофонд спеціальності містить навчальні фільми, відеоролики і презентації про периферійні пристрої, їх будову, принцип роботи. 

Оформлений куточок на допомогу студентам, який містить методичні рекомендації, зразки оформлення дипломних, курсових робіт. 

Матеріально-технічна база лабораторії відповідає вимогам сьогодення і забезпечує високий практичний рівень підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії.