Лабораторія мікропроцесорних систем та програмного забезпечення – це спеціалізований комплекс, який включає сучасні лабораторні установки, побудовані на базі мікропроцесорних приладів та промислових логічних контролерів, управління якими здійснюється через ЕОМ з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, в тому числі і SCADA.

Персональні комп’ютери, що встановлені в лабораторії, дозволяють виконувати всі необхідні лабораторні роботи, пов’язані з моделюванням систем автоматизації, їх синтезу, розрахунку АСР.

Лабораторні установки та стенди побудовані на базі сучасних засобів автоматизації вітчизняних та закордонних виробників, таких як “Мікрол”, “Овен”, “Vipa”, “FIP”, “Mitsubishi”. Студенти, працюючи з новітнім обладнанням, завжди “тримають руку на пульсі” світу автоматизації, що бурхливо розвивається.

В лабораторії розміщено демонстраційні стенди електротехнічної продукції фірм АСКО УкрРем, каталоги засобів автоматизації, створені електронні посібники та підручники. Все це дає змогу ефективно забезпечити самостійну роботу студентів денної та заочної форми навчання щодо вивчення окремих тем таких дисциплін: „Автоматизація технологічних процесів”, „Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем”, „Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори”, „Основи метрології і засоби технологічного контролю”.

Лабораторія обладнана мультимедійним комплексом, який дозволяє використовувати сучасні  методи навчання.

Музей автоматизації автоматизації, створений силами викладачів та випускників спеціальності, дозволяє отримати загальне уявлення про багатогранність та історію розвитку автоматизації та приладобудування.