Лабораторія мікробіології та фізіології є структурним компонентом матеріально – технічної та навчальної бази спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-професійними програмами «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів»  і «Виробництво харчової продукції».

Обладнання та оснащення лабораторії мікробіології та фізіології, організація робочих місць здійснюється у відповідності із санітарно – гігієнічними, протипожежними нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

Лабораторія забезпечена  сучасним обладнанням (мікроскопами, термостатами, сушильною шафою), посудом, інвентарем, контрольно-вимірювальними приладами, плакатами, роздатковим матеріалом для проведення лабораторних, практичних робіт та лекційних занять. З метою ефективності проведення занять в лабораторії встановлено мультимедійний комплекс -  ноутбук, проєктор та проєкціонний екран .

При виконанні лабораторних досліджень використовують біологічні мікроскопи МБР, МБІ, МЕР-1 та сучасні мікроскопи МicroMed. Даний мікроскоп можна використовувати з цифровим окуляром, підключеним до комп'ютера через порт USB або зі стандартними окулярами 10х і 15х. П'яти мегапіксельна камера дозволяє отримувати зображення чудової якості, є можливість уважно вивчити побачене в реальному часі на екрані ПК, а також зберегти зображення для подальшого використання.

Навчальна лабораторія  є основною навчально-матеріальною базою для проведення теоретичних занять, лабораторних, практичних робіт, місцем для самостійної роботи студентів, проведення позаурочної роботи, організації різних заходів, які сприяють глибшому вивченню окремої дисципліни, гурткової роботи, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів.

На допомогу студентам оформлений куточок, який містить методичні рекомендації, зразки оформлення практичних та лабораторних робіт. 

Матеріально-технічна база лабораторії відповідає вимогам сьогодення і забезпечує високий практичний рівень підготовки майбутніх фахівців харчових технологій.