Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння і дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Крім наукового вони мають важливе соціокультурне значення і є сьогодні невід’ємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає теоретичною основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту.

Однозначно, якщо закохатись у фізику, життя вже не буде таким як раніше. А закохатись у цю прекрасну науку допомагають заняття, що проводяться в лабораторії фізики, астрономії та основ теплотехніки.

В лабораторії розміщено постійно діючі демонстраційні стенди «Міжнародна система одиниць», «Шкала електромагнітних хвиль», «Утворення множників і префіксів кратних одиниць», «Таблиця Менделєєва»,  «Універсальні фізичні константи», «Конденсатори», «Резистори», «Напівпровідники», «Електровакуумні лампи», лабораторний стенд «Установка Рейнольдса», демонстраційний термометр. Стенди зі змінними експозиціями у рубриках: «В світі цікавого», «Нове в науці», «Допитливому». До їх наповнення активно залучаються студенти.

Використовуються різноманітні прилади, моделі, установки (прилад для демонстрації вільного падіння, модель генератора, прилад для демонстрації видів деформацій, прилад для демонстрації правила Ленца, камертон, електроскопи, сітка Фарадея, глобус зоряного неба, тощо). Багато з них створено власними руками студентів (круг Ньютона, пристрій для демонстрації закону збереження і перетворення енергії, гігрометр психрометричний, моделі кристалічних ґраток, рухомі карти зоряного неба тощо). Використовується демонстраційне обладнання, обладнання для лабораторних робіт та роздатковий матеріал.

В кабінеті проводяться як навчальні заняття, так і консультації та заходи в рамках тижня циклової комісії дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки. Заняття, проведені в лабораторії фізики, астрономії та основ теплотехніки сприяють розвитку ключових предметних компетенцій студентів та є гарантом успішного формування професійних компетенцій у майбутньому.