Лабораторія архітектури комп’ютерів орієнтована на проведення лабораторних робіт по вивченню апаратного забезпечення комп’ютерних систем.

Дана лабораторія оснащена дванадцятьма сучасними комп’ютеризованими робочими місцями. Робочі станції об’єднані в одну локальну обчислювальну мережу, мають доступ до ресурсів загальноколеджівської мережі та до глобальної мережі Internet.

Програмне забезпечення як робочих місць студентів, так і сервера здебільшого відкрите (open source). Це дозволяє студентам вільно використовувати таке програмне забезпечення в себе вдома при виконанні частини самостійного навчання. Крім того, лабораторія оформлена графічним матеріалом і стендами, які складається з комплектуючих реальної робочої станції. Це дозволяє більш наочно представити інформацію по дисциплінах, які в ній проводяться.

Під час занять у лабораторії студенти опановують:

  1. Основні методи і засоби паралельної та розподіленої обробки інформації (алгоритми паралельної та розподіленої обробки, засоби їх представлення, засоби програмування паралельних та розподілених обчислень та їх реалізації).
  2. Склад апаратного та програмного забезпечення обчислювальних систем із засобами паралельної та розподіленої обробки.
  3. Мови програмування високого рівня.

Викладання основних навчальних дисциплін в лабораторії здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійних проекторів, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу студентами.