Мова - твердиня кожного народу, визначальна ознака держави, скарбниця культурних надбань людства, потужний національний чинник. І сьогодні завдання освіти - виховати нове покоління, яке б вільно володіло українською літературною мовою в усній і писемній формі як засобом та умовою успішної самореалізації особистості. Саме цьому сприяє робота кабінету української мови та літератури.

В основі роботи – новий підхід до навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання студента як компетентну мовну особистість, яка відзначається високою мовною культурою; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету; вироблення вмінь пізнавати національне світосприймання, ментальність рідного народу.

Оформлення кабінету виконане в сучасному стилі. Створено навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру:стенди «Сумщини серцю палкому вклоняємось аж до землі», „ Літературна спадщина”, „Сумщина мистецька”, державна символіка, куточок підготовки до ЗНО.

   Аудиторія оснащена мультимедійним проектором, що дозволяє демонструвати навчальні та художні фільми, презентації,  студентські проєкти; комплектами тестових завдань, дидактичного, роздаткового матеріалу з різних мовних тем курсу для підготовки до ДПА та ЗНО. Є різні словники та сучасна методична література.

На базі кабінету щорічно проходять різні мовні конкурси, зокрема Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика та Всеукраїнська олімпіада з української мови. Це конкурси, які мають державне значення, бо готують до життя покоління українців, яке себе поважає, яке ставить собі за мету бути успішними на своїй землі. І тут успіхи не безрезультатні. Студенти є переможцями і призерами цих мовних конкурсів.