Кабінет обслуговування в закладах ресторанного господарства є структурним компонентом матеріально – технічної та навчальної бази циклової комісії  ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції.

       Обладнання та оснащення кабінету обслуговування в закладах ресторанного господарства, організація робочих місць здійснюється у відповідності із санітарно – гігієнічними, протипожежними нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

Кабінет обслуговування в закладах ресторанного господарства забезпечений стендами з демонстрації: «Столові прибори», «Сервірування столу», «Скляний посуд для напоїв», які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Для підвищення ефективності викладання спецдисципліни в кабінеті встановлено  мультимедійні засоби для демонстрацій навчальних матеріалів.