Кабінет обладнання галузі та промсанітарії є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази циклової комісії харчових технологій.  

У кабінеті обладнання галузі та  промсанітарії розміщені моделі: вистійно-пічного агрегату, силосно-просіювального відділення, виробничого силоса, автоборошновоза, безтарного зберігання борошна, тістоприготувального агрегату ВНИИХП, хлібопекарського та макаронного обладнання, діапроектор та плакати учнівські, які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними і професійними компетентностями в межах діяльності підприємств хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості. 

В кабінеті розміщені каталоги обладнання галузі, створені електронні посібники та підручники,  оформлений куточок на допомогу студентам, який містить методичні рекомендації, зразки оформлення практичних робіт. Все це дає змогу ефективно забезпечити самостійну роботу студентів щодо вивчення окремих тем таких дисциплін як: «Технологічне устаткування галузі», «Промислова санітарія», «Технології».

Матеріально-технічна база кабінету відповідає вимогам сьогодення і забезпечує високий практичний рівень підготовки майбутніх фахівців з харчових технологій.