Історія як предмет є унікальною, бо впливає на формування системи мислення, надає можливість людині вільно пересуватися в історичному просторі, озброює  її знанням історичного досвіду, що в результаті дозволяє правильно оцінювати сучасні політичні й соціально-економічні процеси. До того ж, історичні знання сприяють формуванню власної точки зору особи і, разом з тим, вчать цінувати і поважати досвід попередніх поколінь.  Саме цьому сприяє робота кабінету історії України та всесвітньої історії. 

Кабінет  оформлений в сучасному стилі, оснащений стендами, які допомагають активізувати пізнавальну діяльність студентів у засвоєнні навчального матеріалу. Як навчальна аудиторія  використовується для викладання предметів історії України, всесвітньої історії та інших предметів гуманітарного циклу.  Кабінет  відіграє велику роль у формуванні предметно-історичних компетенцій молоді.

Тематика стендів кабінету

  • Стенд «Періодизація історії України»  має важливе значення для опанування дисципліни  історії України. 
  • Композиція стендів «Пишаємося героїчними сторінками новітньої історії України» розповідає про боротьбу українського народу   за самовизначення і творення власної держави, ідеалів, свободи, соборності та державності. Стенд І  висвітлює  події Української революції 1917 р., боротьбу  за  відновлення державності в 1918-1921 рр., основні здобутки держав УНР та  ЗУНР.  Стенд ІІ інформує студентів  про досягнення  українського народу  в післявоєнний період (про шістдесятників та дисидентські організації) та період незалежності України (про події Помаранчевої революції, Революції Гідності тощо). 
  • Стенд «Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр.» розкриває сутність політики колективізації та її наслідки. 
  • Стенд «Конституція України» розповідає історію  українських конституцій та про основний закон сучасної України.
  • Стенд «Державні символи України» дає можливість ознайомитися з державним прапором, державним малим гербом та державним гімном України.
  • Композиція стендів «Наш край» містить історичну довідку про Сумщину, розповідає про   походження символів Сумської області. 

Аудиторія оснащена мультимедійним проектором, що дозволяє демонструвати навчальні фільми, презентації, студентські проекти; комплектами тестових завдань дидактичного, роздаткового матеріалу з різних тем для підготовки до ДПА та ЗНО з історії України. Кабінет сприяє  розвитку ключових предметних компетенцій студентів, вихованню патріотизму, громадянськості.