Кабінет оснащений періодичною системою хімічних елементів, таблицею розчинності неорганічних речовин, електрохімічним рядом напруг металів, а також стендами «Хімічний склад харчової сировини», які сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх технологів харчової промисловості.

Також в кабінеті розміщений стенд з техніки безпеки, на якому розміщена необхідна інформація про правила поводження в кабінеті хімії під час роботи з речовинами, хімічним посудом, приладами.

Кабінет укомплектований лабораторними столами з електричними розетками та полицями, на яких знаходяться розчини найважливіших неорганічних речовин,  а також приладами, обладнанням, хімічним посудом, що дозволяє проводити лабораторні та практичні заняття з дисциплін циклу в груповій та індивідуальній формі. 

Крім навчальних занять в кабінеті проводяться різноманітні позааудиторні заходи: олімпіади з предметів циклу, вікторини, брейн-ринги, науково-практичні конференції. Під час занять та позааудиторних заходів в кабінеті використовується мультимедійний проектор з метою демонстрації презентацій, відеоматеріалів, студентських проєктів .

Матеріально-технічна база кабінету відповідає сучасним вимогам і забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.